Akreditace - pravidla nákupu

Pravidla pro nákup a využívání šestidenních akreditací

1. Základní ustanovení

Tato „Pravidla” stanovují zásady pro nákup a využívání akreditací a jednorázových vstupenek, opravňujících jejich držitele k účasti na akcích 18. Filmové přehlídky Kino na hranici / Kino na Granicy, která se uskuteční v Českém Těšíně a Cieszyně ve dnech 28. dubna – 3. května 2016 (dále jen "Přehlídka").  

Manažery prodeje jsou následující subjekty:

Stowarzyszenie Kultura na Granicy se sídlem: ul. Szymanowskiego 5/9, 43-400 Cieszyn, KRS 0000315291, NIP 548 257 30 32, Polská republika,

a

zapsaný spolek EducationTalentCulture,  se sídlem: Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín, IČ 26580063, Česká republika (dále jen "Organizátoři").

2. Akreditace

Pravidla pro nákup akreditací

1. Všechny typy akreditací (6-ti denní, 3-denní, akreditace Festivalového klubu) jsou nepřenostné a obsahují fotografii majitele akreditace.
2. Objednávka karnetów 6-dniowych i 3-dniowych probíhá online prostřednictvím uživatelského účtu; k tomuto účelu je nutná registrace a přihlášení na stránkách www.kinonagranicy.pl / www.kinonahranici.cz.
3. K objednávce akreditace je nutné přiložit aktuální portrétní fotografii v souboru o velikosti do 2 MB, jež slouží k identifikaci držitele akreditace. Na absenci fotografie nebo poskytnutí fotografie znemožňující identifikaci dané osoby bude nahlíženo jako na pochybení v rámci objednávky, jež může vést k jejímu zamítnutí.
4. Předprodej 6-ti denních akreditací, které obsahují festivalový balíček (katalog, tričko a ekologickou tašku) je zahájen 4. ledna 2017 a probíhá do 31. března 2017.
5. Po zakončení online předprodeje bude možné akreditace zakoupit v Organizační kanceláři (Čítárna a kavárna Avion/Noiva, Hlavní tř. 87/2, 737 01 Český Těšín) v otevíracích hodinách kanceláře (pátek – úterý 9:00 – 21:00, středa 9:00-14:00). Organizační kancelář zahájí svou činnost dne 28. dubna 2017.
6. Při osobním nákupu akreditace v kanceláři je rovněž nutné poskytnout pořadatelům soubor s portrétní fotografií (viz bod 3). V případě jejího neposkytnutí bude portrétní fotografie pořízena přímo v Organizační kanceláři.
7. Poplatek za akreditaci je třeba zaplatit do dne 31. března 2017 na jeden z bankovních účtů Organizátorů:  Stowarzyszenie Kultura na Granicy, ul. Szymanowskiego 5/9, 43-400 Cieszyn, Polská republika, Bank Zachodni WBK č. účtu: 09 1090 1782 0000 0001 3157 3880 (číslo polského účtu) nebo  EducationTalentCulture, z.s. Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín, IČ 26580063, ERA, č. účtu 225916124/0300 (číslo českého účtu).
8. Závazná objednávka akreditace bude potvrzena prostřednictvím emailové zprávy do 7 dní od podání objednávky.
9. Objednavatel je oprávněn k nákupu více než jedné akreditace, každý jednotlivý držitel si ji však musí převzít osobně
10. Akreditace se vydávají v Organizační kanceláři (Biuro Organizacyjne) na základě údajů obsažených v objednávkovém formuláři.
11. V případě jakýchkoli nejasností jsou Organizátoři oprávněni vyžádat si k nahlédnutí vytištěné potvrzení o platbě vztahující se k úhradě akreditace.
12. Organizátoři si vyhrazují právo v libovolném okamžiku a bez udání příčin ukončit prodej akreditací.
13. Oproti úhradě akreditace lze po vyplnění formuláře, který bude k dispozici v Organizační kanceláři, zpětně vystavit fakturu. Faktura bude plátci odeslána do 14 pracovních dní od zakončení Přehlídky

Šestidenní akreditace

1. 6-ti denní akreditace je nepřenosná a obsahuje fotografii majitele akreditace.
2. Cena 6-denní akreditace zakoupené od 4. ledna do 31. ledna činí 850 Kč (130 PLN). Akreditace obsahuje festivalový balíček (katalog, ekologická taška a tričko).
3. Cena 6-denní akreditace zakoupené od 1. února do 31. března činí 930 Kč (150 PLN). Akreditace obsahuje festivalový balíček (katalog, ekologická taška a tričko).
5. Cena akreditace objednané po 31. března 2017 činí 1050 Kč (170 PLN), tato akreditace neobsahuje startovací balíček (katalog, tričko a ekologickou tašku). Akreditace je možné objednávat přes internet do 24. dubna 2017 taktéž přes uživatelský účet.
6. Akreditace bude možné také zakoupit na místě za cenu 1050 Kč (170 PLN), od 28. dubna 2017 v Organizační kanceláři (Čítárna a kavárna Avion/Noiva, Hlavní tř. 87/2, 737 01 Český Těšín) v otvíracích hodinách (pátek – úterý 9:00 – 21:00, středa 9:00-14:00).
7. Šestidenní akreditace je nepřenosná.

Třídenní akreditace

1. 3-denní akreditace je nepřenosná a obsahuje fotografii majitele akreditace.
2. Cena 3-denní akreditace (bez ohledu na termín nákupu) činí 880 Kč (140 PLN)
3. Třídenní akreditace zahrnuje tři po sobě jdoucí dny Přehlídky.
4. Třídenní akreditace neobsahuje startovací balíček (katalog, tričko a ekologickou tašku)
5. Třídenní akreditace zahrnuje vstup na koncerty konající se ve Festivalovém klubu.
6. Třídenní akreditace je nepřenosná.
7. Online předprodej 3-denních akreditací bude probíhat od 1. do 24. dubna 2017.
8. Akreditaci bude možné také zakoupit na místě 880 Kč (140 PLN), od 28. Dubna 2017 v Organizační kanceláři (Čítárna a kavárna Avion/Noiva, Hlavní tř. 87/2, 737 01 Český Těšín) v otvíracích hodinách (pátek – úterý 9:00 – 21:00, středa 9:00-14:00). 

Akreditace Festivalového klubu

1. Akreditace Festivalového klubu je nepřenosná a obsahuje fotografii majitele akreditace.
2. Cena akreditace Festivalového klubu činí 400 Kč (60 PLN)
3. Akreditace Festivalového klubu zahrnuje vstup na všechny koncerty, které se konají ve Festivalovém klubu
4. Akreditace Festivalového klubu bude možné zakoupit pouze v Organizační kanceláři (Čítárna a kavárna Avion/Noiva, Hlavní 2061, Český Těšín) v její otevírací hodiny (pátek – úterý 9:00 – 21:00, středa 9:00-14:00).
5. Akreditace Festivalového klubu nemůže být předávána jiné osobě.

Vyzvednutí akreditací

1. Akreditace lze vyzvednout počínaje dnem 28. dubna 2016 v Organizační kanceláři (Čítárna a kavárna Avion/Noiva, Hlavní tř. 87/2, 737 01 Český Těšín) v otevírací době této kanceláře (pátek – úterý 9:00 – 21:00, středa 9:00-14:00).
2. Akreditaci je nutno vyzvednout osobně.
3. V případě ztráty nebo zničení akreditace nebudou vydávány jejich duplikáty.
4. Organizátoři připouštějí možnost vrácení poloviny uhrazené částky za akreditaci v případě, kdy objednavatel náležitou částku uhradí, akreditaci však nehodlá využít. Tuto skutečnost je však nejpozději dne 10. dubna 2017 nutné písemně oznámit prostřednictvím zprávy na emailovou adresu akredytacje@kinonagranicy.pl (součástí oznámení musí být přiložené potvrzení o platbě). Zpětná platba za stornovanou akreditaci bude provedena do 14 pracovních dní od ukončení Přehlídky. Na oznámení odeslaná po 10. dubnu nebude brán zřetel.

Pravidla pro využívání akreditací

1. Akreditace každého typu (karnet 6-dniowy, karnet 3-dniowy, karnet Klubu Festiwalowego) je jmenná, nepřenosná a je opatřena fotografií jejího držitele.
2. Poškozená akreditace znemožňuje vstup na jednotlivé akce v rámci programu Přehlídky.
3. Šestidenní akreditace opravňuje jejího držitele k účasti na všech akcích v rámci 19. Filmové přehlídky Kino na hranici / Kino na Granicy a současně k volnému vstupu do všech festivalových sálů, a to včetně Festivalového klubu, pakliže nebyla u jednotlivých akcí vyčerpána celková kapacita míst.
4. Třídenní akreditace opravňuje držitele k účasti na akcích ve třech po sobě následujících dnes v rámci 19. Filmové přehlídky Kino na hranici a ke vstupu do všech festivalových objektů kromě Festivalového Klubu, pakliže nebyla u jednotlivých akcí vyčerpaná celková kapacita míst.
5. Akreditace je nepřenosná a nemůže být tedy poskytována dalším osobám. Zneužití akreditace může vést k jejímu odebrání Organizátory nebo pořadatelskou službou.

3. Jednorázové vstupenky na jednotlivé projekce

1. Jednorázové vstupenky v ceně 12 polských zlotých (80 Kč), umožňující vstup na jednotlivé filmové projekce, lze zakoupit na všech místech konání projekcí (Divadlo Adama Mickiewicze, kino Piast, kino Central, COK „Dom Narodowy“) před začátkem každé projekce, případně počínaje dnem 10. dubna 2017 i v předprodeji v pokladně Divadla A. Mickiewicze (Teatr im. Adama Mickiewicza, Plac Teatralny 1, Cieszyn, Polsko) v otevírací době pokladny.
2. Prodej jednorázových vstupenek na jednotlivé projekce probíhá do vyčerpání jejich kapacity určené k prodeji (v rámci předprodeje a během konání Přehlídky).
3. Organizátoři si vyhrazují právo v libovolném okamžiku a bez udání příčin ukončit prodej jednorázových vstupenek na jednotlivé projekce. 

4. Jednorázové vstupenky na koncerty

1. Jednorázové vstupenky na koncerty budou v prodeji v plné ceně 20 polských zlotých (120 Kč)
2. Jednorázové vstupenky budou v prodeji bezprostředně před začátkem každého koncertu ve Festivalovém klubu nebo v Organizační kanceláři (Čítárna a kavárna Avion/Noiva, Hlavní tř. 87/2, 737 01 Český Těšín) v otvíracích hodinách (pátek – úterý 9:00 – 21:00, středa 9:00-14:00). 
3. Organizátoři vylučují možnost vrácení částky za zakoupené jednorázové vstupenky na koncerty.
4. Organizátoři si vyhrazují právo v libovolném okamžiku a bez udání příčin ukončit prodej jednorázových vstupenek na koncerty.   

Organizátoři

Organizátoři Organizátoři

Hlavní sponzor

Hlavní partneři

Spolufinancování

Sponzoři

Partneři

Spolupráce

Mediální partneři