Karnet (regulamin)

Regulamin zakupu i korzystania z karnetów 6-dniowych, 3-dniowych oraz biletów na poszczególne seanse i koncerty

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin dotyczy ustalenia zasad zakupu i korzystania z karnetów oraz biletów uprawniających do uczestniczenia w wydarzeniach 19. Przeglądu Filmowego Kino na Granicy odbywającego się w Cieszynie i Czeskim Cieszynie w dniach 28 kwietnia - 3 maja 2017 roku (zwanego dalej "Przeglądem").

Organizatorem sprzedaży są: Stowarzyszenie Kultura na Granicy z siedzibą przy ul. Szymanowskiego 5/9, 43-400 Cieszyn, KRS 0000315291, NIP 548 257 30 32, REGON: 241025170 Bank Zachodni WBK nr konta: 09 1090 1782 0000 0001 3157 3880 oraz EducationTalentCulture z siedzibą przy ul. Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín, IČ 26580063, ERA nr konta: 225916124/0300 (zwane dalej "Organizatorami").

2. Karnety

Zasady zakupu karnetów

 1. Karnet każdego typu (karnet 6-dniowy, karnet 3-dniowy, karnet Klubu Festiwalowego) jest imienny i zawiera zdjęcie jego posiadacza.

 2. Zamawianie karnetów 6-dniowych i 3-dniowych odbywa się przez profil użytkownika, w tym celu należy zalogować się na stronie www.kinonagranicy.pl oraz www.kinonahranici.cz.

 3. Zamawiając karnet należy dołączyć aktualne zdjęcie portretowe w pliku o wielkości nieprzekraczającej 2 MB, które posłuży do identyfikacji właściciela karnetu. Brak zdjęcia lub zamieszczenie zdjęcia uniemożliwiającego identyfikację osoby, traktowane będzie jako błąd w zamówieniu i może spowodować unieważnienie zamówienia.

 4. Sprzedaż karnetów 6-dniowych obejmujących pakiet startowy (katalog, koszulkę oraz ekologiczną torbę) rozpoczyna się 4 stycznia 2017 roku i trwa do 31 marca 2017 roku.

 5. Po zamknięciu sprzedaży internetowej (25.04.2017 r.), karnety będzie można zakupić w Biurze Organizacyjnym (Czytelnia i Kawiarnia Avion/Noiva, ul. Główna 2061, Czeski Cieszyn) w godzinach jego otwarcia. Biuro Organizacyjne zostanie uruchomione 28 kwietnia.

 6. Kupując karnety na miejscu również należy dostarczyć zdjęcie (patrz pkt. 2). W przypadku braku dostarczenia zdjęcia, zostanie ono wykonane na miejscu w Biurze Organizacyjnym.

 7. Należność za karnet należy wpłacić za pomocą systemu płatności online PayU do dnia 31 marca 2017 na konto Organizatorów.

 8. Rezerwacja karnetu zostanie potwierdzona e-mailem w ciągu 7 dni od momentu złożenia zamówienia.

 9. Zamawiający może zakupić więcej niż jeden karnet, jednak każda osoba musi odebrać go osobiście.

 10. Karnet zostanie wydany w Biurze Organizacyjnym na podstawie danych zawartych w formularzu zamówienia.

 11. W razie jakichkolwiek niejasności, Organizatorzy mogą poprosić o okazanie wydrukowanego potwierdzenia dokonania przelewu lub potwierdzenia wygenerowanego przez system PayU.

 12. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zakończenia sprzedaży karnetów w każdej chwili bez podania przyczyny.

 13. Za zakupione karnety może zostać wystawiona faktura po wcześniejszym wypełnieniu formularza dostępnego w Biurze Organizacyjnym. Faktura zostanie wysłana do 14 dni roboczych po zakończeniu imprezy.

Karnet 6-dniowy

 1. Karnet 6-dniowy jest imienny i zawiera zdjęcie jego posiadacza.

 2. Cena karnetu 6-dniowego zamówionego od 4 stycznia do 31 stycznia wynosi 130 zł (850 Kč). Karnet obejmuje pakiet startowy (katalog, ekologiczna torba oraz koszulka).

 3. Cena karnetu 6-dniowego zamówionego od 1 lutego do 31 marca wynosi 150 zł (930 Kč). Karnet obejmuje pakiet startowy (katalog, ekologiczna torba oraz koszulka).

 4. Karnet 6-dniowy obejmuje wszystkie pokazy filmowe, koncerty oraz imprezy towarzyszące

 5. Cena karnetu zamówionego po 31 marca 2017 roku wynosi 170 zł (1050 Kč), karnet ten nie obejmuje pakietu startowego (katalogu, koszulki oraz ekologicznej torby). Karnety można zamawiać internetowo do 24 kwietnia 2017 roku, również przez profil użytkownika.

 6. Karnet będzie można również zakupić na miejscu w cenie 170 zł (1050 Kč), od 28 kwietnia 2017 roku w Biurze Organizacyjnym (Czytelnia i Kawiarnia Avion|Noiva, ul. Główna 2061, Czeski Cieszyn) w godzinach jego otwarcia.

 7. Karnet 6-dniowy nie może być przekazywany innej osobie.

Karnet 3-dniowy

 1. Karnet 3-dniowy jest imienny i zawiera zdjęcie jego posiadacza.

 2. Cena karnetu 3-dniowego (niezależnie od terminu zakupu) wynosi 140 zł (880 Kč)

 3. Karnet 3-dniowy obejmuje trzy następujące po sobie dni imprezy.

 4. Karnet 3-dniowy nie obejmuje pakietu startowego (katalogu, koszulki oraz ekologicznej torby).

 5. Karnet 3-dniowy obejmuje wstęp na koncerty odbywające się w Klubie Festiwalowym.

 6. Karnet 3-dniowy nie może być przekazywany innej osobie.

 7. Internetowa sprzedaż karnetów 3-dniowych prowadzona będzie od 1 do 24 kwietnia 2017 roku.
 8. Od 28 kwietnia 2017 roku karnet 3-dniowy można zakupić w Biurze Organizacyjnym (Czytelnia i Kawiarnia Avion|Noiva, ul. Główna 2061, Czeski Cieszyn) w godzinach jego otwarcia.

 9. Karnet 3-dniowy nie może być przekazywany innej osobie.

Karnet Klubu Festiwalowego

 1. Karnet Klubu Festiwalowego jest imienny i zawiera zdjęcie jego posiadacza.

 2. Cena karnetu Klubu Festiwalowego wynosi 60 zł (400 Kč)

 3. Karnet Klubu Festiwalowego obejmuje wstęp na wszystkie koncerty odbywające się w Klubie Festiwalowym.

 4. Karnet Klubu Festiwalowego będzie można zakupić wyłącznie w Biurze Organizacyjnym (Czytelnia i Kawiarnia Avion/Noiva, ul. Główna 2061, Czeski Cieszyn) w godzinach jego otwarcia.

 5. Karnet Klubu Festiwalowego nie może być przekazywany innej osobie.

Odbiór karnetu

 1. Karnety można odbierać od 28 kwietnia 2017 roku w Biurze Organizacyjnym (Czytelnia i Kawiarnia Avion/Noiva, ul. Główna 2061, Czeski Cieszyn) w godzinach jego otwarcia.

 2. Karnety należy odebrać osobiście.

 3. W przypadku zgubienia lub zniszczenia karnetu, nie będą wydawane duplikaty.

 4. Organizatorzy dopuszczają możliwość zwrotu wysokości połowy wpłaconej ceny karnetu dla osób, które dokonają przelewu, ale nie wykorzystają karnetu. Fakt ten należy zgłosić mailowo do dnia 10 kwietnia 2017 roku na adres: akredytacje@kinonagranicy.pl (wraz z załączonym potwierdzeniem przelewu). Zwroty dokonywane będą do 14 dni roboczych po zakończeniu imprezy. Zgłoszenia nadsyłane po 10 kwietnia nie będą uwzględniane.

Zasady korzystania z karnetu

 1. Karnet każdego typu (karnet 6-dniowy, karnet 3-dniowy, karnet Klubu Festiwalowego) jest imienny i zawiera zdjęcie jego posiadacza.

 2. Uszkodzony karnet uniemożliwia wejście na poszczególne punkty programu.

 3. Karnet 6-dniowy upoważnia do uczestnictwa we wszystkich wydarzeniach w ramach 19. Przeglądu Filmowego Kino na Granicy oraz do wstępu do wszystkich obiektów festiwalowych, włącznie z Klubem Festiwalowym, o ile nie została wyczerpana całkowita liczba miejsc na poszczególne wydarzenia.

 4. Karnet 3-dniowy upoważnia do uczestnictwa w wydarzeniach przez trzy kolejne dni w ramach 19. Przeglądu Filmowego Kino na Granicy oraz do wstępu do wszystkich obiektów festiwalowych wraz z Klubem Festiwalowym, o ile nie została wyczerpana całkowita liczba miejsc na poszczególne wydarzenia.

 5. Karnet nie może być przekazywany innym osobom. Korzystanie z karnetu w niewłaściwy sposób może skutkować odebraniem przez organizatorów lub obsługę obiektów festiwalowych.

3. Bilety na poszczególne seanse

 1. Bilety na poszczególne seanse w cenie 12 zł (80 Kč) można zakupić we wszystkich miejscach projekcji (teatr im. Adama Mickiewicza, kino Piast, kino Central, COK "Dom Narodowy") przed rozpoczęciem seansu, zaś w przedsprzedaży od 10 kwietnia 2017 w kasie teatru im. Adama Mickiewicza w godzinach jej otwarcia.

 2. Sprzedaż biletów na poszczególne seanse trwa do wyczerpania puli przeznaczonej do sprzedaży (w przedsprzedaży i w trakcie trwania imprezy).

 3. Istnieje także możliwość telefonicznej rezerwacji biletów w kasie teatru im. Adama Mickiewicza. Można tego dokonać po numerem telefonu +48 33 857 75 90, w godzinach od 9:00 do 13:00 i od 14:00 do 16:00, a także na godzinę przez każdym spektaklem.
 4. Organizatorzy nie przyjmują zwrotów zakupionych biletów na poszczególne seanse.

 5. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zakończenia sprzedaży biletów na poszczególne seanse w każdej chwili bez podania przyczyny

4.  Bilety na koncerty

 1. Cena biletu na pojedynczy koncert wynosi 20 zł (120 Kč)

 2. Bilety na koncerty można zakupić bezpośrednio przed koncertem w Klubie Festiwalowym oraz w Biurze Organizacyjnym (Czytelnia i Kawiarnia Avion|Noiva, ul. Główna 2061, Czeski Cieszyn) w godzinach jego otwarcia.

 3. Organizatorzy nie przyjmują zwrotów zakupionych biletów na koncerty.

 4. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zakończenia sprzedaży biletów w każdej chwili bez podania przyczyny.

Organizatorzy

Organizatorzy Organizatorzy

Sponsor główny

Partnerzy główni

Współfinansowanie

Sponsorzy

Partnerzy

Współpraca

Patroni medialni