Grażyna Trela oraz absolwentki Wydziału Grafiki ASP w Krakowie

Organizátoři

Spoluorganizátor

Patronát