14 maja 2019

Děkuji partnerům KnH

Vážené dámy, vážení pánové, 21. ročník filmové přehlídky Kino na hranici v polském Těšíně a Českém Těšíně je za námi. Rádi bychom Vám poděkovali za to, že jste tam byli s námi a podpořili tuto mimořádnou akci. Právě díky zapojení partnerů a sponzorů se nám podařilo vytvořit tamní neopakovatelnou kulturní atmosféru, kterou chce zažít každý. Postřehy účastníků i nadšené reakce hostů – filmových tvůrců a zástupců filmové branže i různých kulturních institucí – by pro nás měly být pobídkou k tomu, aby naše spo

Uplynulý ročník festivalu, který proběhl ve dnech 27. 4. – 3. 5. 2019, shromáždil u řeky Olše mimořádné množství příznivců středoevropské kinematografie. Během sedmi dní zhlédlo více než 190 filmů na 25 tisíc diváků. Početných besed a diskusí s publikem, které se konaly po promítání jednotlivých filmů, se zúčastnilo téměř 200 filmových tvůrců z Polska, České republiky a Slovenska. Nabídku filmů doplnily také doprovodné kulturní akce, jako byly například výstavy plakátů Andrzeje Pągowského, kostýmů Doroty Roqueplo a fotografií ze Studené války od Łukasze Bąka. Mimořádné postavení měly v rámci programu diskuse, kde se hovořilo na téma svobody v kultuře a zhodnocení 30 let demokracie. Doplňkem byl rovněž Koncert svobody na Rynku v polském Těšíně, kde vystoupily hudební ikony 90. let.

Nic z toho by nebylo možné uskutečnit bez podpory partnerů a sponzorů, jimž tímto z celého srdce děkujeme. Jsme přesvědčeni, že Kino na hranici je výjimečnou událostí mezinárodního formátu. Jsme hrdí, že se nám podařilo vytvořit tak elitní festival, pokud jde o program i jeho hosty, a zároveň zde uchovat svébytnou neokázalou atmosféru, které si návštěvníci tolik cení.

Hosté a účastníci se mohou na Kině na hranici vždy cítit svobodní a potěšit se filmem i Těšínem!

Na shledanou za rok,

Jolanta Dygoś

Návrat

Organizátoři

Spoluorganizátor

Patronát