30 lipca 2019

Filmový Most přátelství

Filmový Most přátelství je společný projekt sdružení Kultura na hranici a Asociace českých filmových klubů, které pořádají už řadu let své filmové festivaly – Kino na hranici v polském Těšíně a Českém Těšíně a Letní filmovou školu v Uherském Hradišti.

Partnerem projektu je Polský institut v Praze a jeho cílem je společně propagovat polskou kinematografii. Inaugurace projektu proběhla 29. dubna 2019 během filmové přehlídky Kino na hranici. Na setkání pořadatelů festivalů byly navázány styky s členy filmových klubů a byly předběžně diagnostikovány jejich potřeby – jakým způsobem organizují své filmové projekce, jaké mají publikum, jaké filmy je zajímají, jak početná tato skupina je a jaké jsou možnosti propagace projektu v daném místě.
Další setkání partnerů se odehrálo 3. července 2019 v Karlových Varech během 54. MFF 2019.Nejdůležitější součástí projektu je polský program na letošní Letní filmové škole (Uherské Hradiště, 26. 7. – 4. 8. 2019), nekomerčním a nesoutěžním festivalu se vzdělávacím charakterem. Publikum zde netvoří jen zástupci filmových klubů, ale především mládež, studenti, filmoví fanoušci, filmoví vědci a senioři. Na programu bude 14 polských filmů a každému z nich bude předcházet krátké úvodní slovo.

Retrospektiva Grzegorze Królikiewicze:
Skrz naskrz (Na wylot), 1972
Tančící jestřáb (Tańczący jastrząb), 1977
Vražda tety (Zabicie ciotki), 1985
Případ Pekosińského (Przypadek Pekosińskiego), 1993
Sousedi (Sąsiady), 2015

Retrospektiva Lecha Majewského:
Wojaczek, 1999
Angelus, 2001
Skleněná ústa (Szklane usta), 2006
Mlýn a kříž (Młyn i krzyż), 2011
Onirica – Psí Pole (Onirica – Psie Pole), 2014

Novinky:
Klérus (Kler, Wojciech Smarzowski, 2018)
Vlkodlak (Wilkołak,  Adrian Panek, 2018)
Outsider (Adam Sikora, 2018)
Další den života (Jeszcze dzień życia, Damian Nenow, Raúl de la Fuente, 2018)

Během festivalu proběhne i propagace projektu a další schůzka partnerů se zástupci filmových klubů. Bude sestávat ze dvou částí – té oficiální, v jejímž rámci se představí konkrétní plán toho, co se bude dít na podzim, a zazní také konkrétní jména filmů, a té druhé, jímž bude neformální setkání otevřené i pro ostatní návštěvníky festivalu. V období od srpna do září letošního roku si budou ředitelé kin moci objednávat vybrané filmy a plánovat jejich promítání. Také budou probíhat lokální propagační kampaně. Další část projektu proběhne od října do listopadu, kdy se bude konat řada filmových promítání. Tyto projekce budou speciálně připraveny pro dvě cílové skupiny. První z nich bude tvořit místní publikum (diváci filmových klubů v různých českých městech), přičemž akce budou vždy sestávat z filmové projekce, úvodního slova, společenského programu a propagační části za účasti pořadatelů. Výběr konkrétních filmů bude v režii vedoucích představitelů filmových klubů, kteří své diváky znají.
Další akce budou určeny pro studenty polonistiky a pracovníky vysokých škol během Kongresu polonistů, který se bude konat ve velkých městech. Tuto akci připravujeme ve spolupráci s Polským institutem v Praze.

Druhé uvedené cílové skupině nabídneme následující filmy:
80 milionů (80 milionów, Waldemar Krzystek; 2011)
Jack Strong (Jack Strong, Władysław Pasikowski; 2014)
Excentrici (Ekscentrycy, Janusz Majewski; 2016).Projekt Filmový Most přátelství je spolufinancován z prostředků dotačního programu Institutu Adama Mickiewicze Kulturní mola, který se realizuje v rámci prioritní osy 3, schématu 3B, víceletého programu NEZÁVISLÉ (NIEPODLEGŁA) na roky 2017–2022.

Návrat

Organizátoři

Patronát

Spolufinancování

Sponzoři

Partneři