Kouzlo vzpomínek [soutěž] 28 stycznia 2018

Kouzlo vzpomínek [soutěž]

Když se staří dobří známí sejdou… řekněme na oslavě narozenin, události záhy dostanou očekávaný spád. Povídají si, vtipkují, smějí se spolu… a samozřejmě vzpomínají. A právě vzpomínky se mohou stát Vaší propustkou na česko-polský májový festival!

Pravidla soutěže „Kouzlo vzpomínek” („Wspomnień Czar“)

 

 1. Organizátorem soutěže je občanské sdružení Stowarzyszenie Kultura na Granicy.
 2. Soutěž začíná 29. ledna 2018 a potrvá do 11. února 2018 do konce dne.
 3. Vyhlášení výsledků proběhne 14. února 2018 na profilu sdružení na stránkách Facebook.com.
 4. Soutěže se mohou zúčastnit všechny osoby s registrovaným profilem na Facebooku s výjimkou členů organizačního týmu Kina na hranici.
 5. Cenou v soutěži je jedna sedmidenní akreditace na 20. ročník filmové přehlídky Kino na hranici.
 6. Soutěžní úkol: pod příspěvkem na Facebooku s oznámením o zahájení soutěže je třeba dopsat komentář se vzpomínkou na jeden z předchozích ročníků Kina na hranici. Forma komentáře je libovolná – může to být text, fotografie, video, kresba nebo komiks.
 7. Po vyhodnocení soutěže organizátor požádá vítězného účastníka o poskytnutí údajů nutných k zaslání ceny.
 8. Osobní údaje účastníků soutěže jsou shromažďovány výhradně k účelům soutěže a nebudou poskytovány třetím osobám.
 9. Porota vybraná organizátorem vybere ze zveřejněných příspěvků vítěze soutěže.
 10. Cenu v soutěži získá jedna osoba. Organizátor si vyhrazuje možnost udělení zvláštních ocenění.
 11. Rozhodnutí poroty o vyhlášení vítězů soutěže a udělení cen je konečné.
 12. Věcná cena nepodléhá výměně za jinou cenu, ani vyplacení její finanční hodnoty.
 13. Cena nepodléhá zdanění, neboť její finanční hodnota nepřekračuje 760 PLN. Dle platné daňové legislativy v Polské republice platí, že pakliže hodnota ceny v soutěži nepřekročí 760 PLN, nevzniká u ní povinnost odvést daň z příjmů fyzických osob.
 14. Porušení jakékoli podmínky účastníkem soutěže povede k vyloučení z účasti v soutěži, případně ke ztrátě nároku na získání ceny.
 15. Závěrečná ustanovení:
 16. Zveřejněním svého díla účastník souhlasí s jeho vystavením na profilu Kina na hranici na stránkách Facebook.com.
 17. Svou účastí v soutěži bere účastník na vědomí pravidla soutěže.
 18. Tato soutěžní pravidla jsou zveřejněna na facebookovém profilu a na internetových stránkách Kina na hranici.

 

Sdělení: Správcem Vašich osobních údajů ve znění zákona Polské republiky o ochraně osobních údajů ze dne 29. srpna 1997 (v platném znění zák. č. 2135/2015 Sb.) je sdružení Stowarzyszenie Kultura na Granicy se sídlem v Cieszyně, ul. Szymanowskiego 5/9, 43-400 Cieszyn, Polská republika (dále jen „Sdružení“). Shromážděné údaje budou Sdružením zpracovávány výhradně se záměrem uspořádání soutěže a vyhlášení vítěze, zaslání ceny vítězi a k marketingovým účelům. Poskytnutí údajů účastníkem je dobrovolné, avšak nezbytné k zapojení se do soutěže. Máte právo přístupu k obsahu svých údajů a možnost provádění změn.

Návrat

Organizátoři

Organizátoři Organizátoři

Partneři

Partneři Partneři Partneři Partneři

Spolufinancování

Spolufinancování Spolufinancování Spolufinancování

Mediální partneři

Mediální partneři Mediální partneři