15 października 2018

Prohlášení sdružení "Education Talent Culture"

Na každém konci je dobré to, že něco pěkného zase začíná.

Po 20 letech je čas udělat změnu a jít dál…

Osobně a upřímně bych ráda poděkovala všem lidem, se kterými jsem se potkala během organizování Kina na hranici za těch uplynulých 20 let. Jménem spolku EducationTalentCulture, který byl českým organizátorem přehlídky celých 10 let, děkuji všem spolupracujícím institucím, organizacím, partnerům a sponzorům. Za pomoc, podporu, milá slova i slova uznání a chvály. Z malé nekomerční akce vyrostla pod našima rukama velká přehlídka!

Kultura je velmi potřebná, možná až nezbytně potřebná. Naplňuje životy osob, které se jí účastní a které ji tvoří a neskutečně obohacuje život města a regionu. Pevně doufám, že budu součástí tohoto kulturního dění i nadále, protože kultura vždy byla a bude součástí mého života.

 

Mgr. Petra Slováček Rypienová

Návrat

Organizátoři

Organizátoři Organizátoři

Spoluorganizátor

Spoluorganizátor Spoluorganizátor

Spolufinancování

Spolufinancování Spolufinancování Spolufinancování Spolufinancování Spolufinancování Spolufinancování Spolufinancování Spolufinancování Spolufinancování Spolufinancování

Sponzoři

Sponzoři Sponzoři Sponzoři Sponzoři Sponzoři

Patronát

Patronát Patronát

Mediální partneři

Mediální partneři Mediální partneři Mediální partneři Mediální partneři Mediální partneři Mediální partneři Mediální partneři Mediální partneři Mediální partneři Mediální partneři Mediální partneři Mediální partneři