„Cieszynka” [KONKURS] 12 březen 2018

„Těší(n)me se” [soutěž o akreditace]

Co ma společného fotbal a Kino Na Hranici??? Radost z gólu! Na festival se těšíme stejně jako se těší fotbalisté po dobré střele do branky. Vy také? Proto jsme se rozhodli vyhlásit konkurz…

Videa s tanečkem, gestem nebo čímkoliv co vyjadřuje jak moc se těšíte na KnG můžete vložit do komentáře na našem Facebooku. Nejlepší bude odměněn 7-denní vstupenkou! Přesné pravidla konkurzu najdete zde. Čekáme na vaše videa do 26. března. Zlomte vaz!

Pravidla soutěže „Těší(n)me se”

 

 1. Organizátorem soutěže je občanské sdružení Stowarzyszenie Kultura na Granicy.
 2. Soutěž začíná 12. března 2018 a trvá do 26. března 2018 do konce dne.
 3. Vyhlášení výsledků proběhne 28. března 2018 na profilu sdružení na stránkách Facebook.com.
 4. Soutěže se mohou zúčastnit všechny osoby s registrovaným profilem na Facebooku s výjimkou členů organizačního týmu Kina na hranici.
 5. Cenou v soutěži je jedna sedmidenní akreditace na 20. ročník filmové přehlídky Kino na hranici.
 6. Po vyhodnocení soutěže organizátor požádá vítězného účastníka o poskytnutí údajů nutných k zaslání ceny.
 7. Osobní údaje účastníků soutěže jsou shromažďovány výhradně k účelům soutěže a nebudou poskytovány třetím osobám.
 8. Porota vybraná organizátorem vybere ze zveřejněných příspěvků vítěze soutěže.
 9. Cenu v soutěži získá jedna osoba. Organizátor si vyhrazuje právo na udělení zvláštních ocenění.
 10. Rozhodnutí poroty o vyhlášení vítězů soutěže a udělení cen je konečné.
 11. Věcná cena nepodléhá výměně za jinou cenu, ani vyplacení její finanční hodnoty.
 12. Cena nepodléhá zdanění, neboť její finanční hodnota nepřekračuje 760 PLN. Dle platné daňové legislativy v Polské republice, pakliže hodnota ceny v soutěži nepřekročí 760 PLN, nevzniká u ní povinnost odvést daň z příjmů fyzických osob.
 13. Porušení jakékoli podmínky účastníkem soutěže povede k vyloučení z účasti v soutěži, případně ke ztrátě nároku na získání ceny.
 14. Soutěžní úkol: pod příspěvkem na Facebooku s oznámením o zahájení soutěže je třeba nahrát krátký videozáznam s okamžikem „těšení se z gólu“, v němž účastník soutěže vyjadřuje radost podobně, jako to dělají fotbalisté po vstřeleném gólu během zápasu (příklad: https://www.youtube.com/watch?v=cFbjrm6EJBs).

 

Závěrečná ustanovení:

 1. Zveřejněním svého díla účastník souhlasí s jeho zveřejněním na profilu Kina na hranici na stránkách Facebook.com.
 2. Svou účastí v soutěži bere účastník na vědomí pravidla soutěže.
 3. Tato soutěžní pravidla budou zveřejněna na facebookovém profilu a na internetových stránkách Kina na hranici.

 

Sdělení: Zpracovatelem Vašich osobních údajů ve znění Zákona Polské republiky o ochraně osobních údajů ze dne 29. srpna 1997 (v platném znění zák. č. 2135/2015 Sb.) je sdružení Stowarzyszenie Kultura na Granicy se sídlem v Cieszyně, ul. Szymanowskiego 5/9, 43-400 Cieszyn, Polská republika (dále jen „Sdružení“). Shromážděné údaje budou Sdružením zpracovávány výhradně k účelům uspořádání soutěže a vyhlášení vítěze, zaslání ceny vítězi a k marketingovým účelům. Poskytnutí údajů účastníkem je dobrovolné, avšak nezbytné k účasti v soutěži. Máte právo přístupu k věcnému obsahu svých údajů a možnosti provádění změn.

Stáhnout pravidla

Návrat

Organizátoři

Organizátoři