Doprovodné akce

Práce na programu probíhají - podrobnosti brzy


DEBATY

Zbitá kultura. Polsko a Československo v roce 1968

 

1. debata – 27. dubna 2019 v 15.00 hod, Avion

Co nám dnes říká česká a slovenská literatura 60. let minulého století?

Jak dnes hodnotíme tvorbu Bohumila Hrabala, Milana Kundery, Josefa Škvoreckého a dalších spisovatelů, kteří začali publikovat v šedesátých letech 20. století? Jsou jejich díla pro nás aktuální, nebo už je to pro nás „pravěk“? A jak je na tom v tomto ohledu slovenská literatura?

(debata s překladateli a znalci české a slovenské literatury)

Moderuje: Zbigniew Machej

Účinkují: Joanna Goszczyńska, Andrzej S. Jagodziński, Jan Stachowski, Marek Bieńczyk

 

2. debata – 28. dubna 2018, 15.00 hod, Avion

Ostře sledované filmy

Československá nová vlna, Polská filmová škola a pozdější Kino morálního neklidu – v čem se podobají a čím se liší. Současná reflexe filmů z tohoto období. Má česká a polská filmová škola tvůrčí následovníky? Jsou tyto filmy inspirací pro mladší generace?

(debata s filmovými režiséry a filmovými znalci)

Moderuje: Ewa Ciszewska

Účinkují: Jan Hřebejk, Martin Šulík, Andrzej Werner

 

3. debata – 29. dubna 2018, 15.00 hod, Avion

Umělci, kterým chtěli zakázat tvořit

Šedesátá léta v Československu a v Polsku – v čem se podobají a čím se liší. Polská kultura po březnu 1968 a československá kultura po srpnu 1968. Osudy umělců po roce 1968.

Moderuje: Andrzej S. Jagodziński

Účinkují: český spisovatel a vrchní zemský rabín Karol Sidon, slovenský spisovatel a novinář Martin Šimečka, polský spisovatel a režisér Andrzej Titkow, polský režisér a spisovatel Janusz Zaorski

Misto: Čítárna a kavárna Avion|Noiva (Hlavní třída 2061, Český Těšín)

Supported by:

 

SETKÁNÍ S UMĚLCI

Svět Krzysztofa Zanussiho – jeho herci a blízcí spolupracovníci

Za svou téměř půl století trvající profesní kariéru vytvořil Krzysztof Zanussi množství ceněných děl, mezi něž patří například Ochranné zbarvení, Rodinný život, Rok klidného slunce nebo Život jako choroba přenášená pohlavní cestou. Ve svém působení se však neomezuje na režii. Je spoluzakladatelem prvního polského diskusního filmového klubu „Po prostu“. Byl předsedou Rady polské federace diskusních filmových klubů a místopředsedou Sdružení polských filmařů. Je autorem několika publikací, například O střihu v amatérském filmu, Hovory o amatérském filmu a Čas zemřít. (V češtině vyšla kniha filmových povídek Struktura krystalu a jiné filmové povídky a divadelní hra Hry žen, kterou napsal společně s Edwardem Żebrowskim.) Přednášel na polských i zahraničních univerzitách. Je ředitelem Filmového studia „Tor“.

Setkání se kromě Krzysztofa Zanussiho zúčastní herci Maja Komorowska, Jacek Poniedziałek, Małgorzata Zajączkowska a Artur Żmijewski, kostýmní návrhářka Dorota Roqueplo a Irena Strzałkowska, která má na starosti propagaci filmů.

Čas a místo:29.04.2018, po promítání filmu Inventář

 

Režibaby

S tímto označením přišla Jagoda Szelc. Během Kina na hranici zažijeme opravdovou invazi režisérek – svou návštěvu Těšína totiž ohlásily mj. Agnieszka Holland, Joanna Kos Krauze, Maria Sadowska, Magdalena Łazarkiewicz, Kinga Dębska, Anna Jadowska, Katarzyna Adamik, Olga Chajdas, Katarzyna Klimkiewicz, Aleksandra Terpińska nebo Alicja Albrecht. Sabat nejlepších režisérských čarodějnic (princezen) polského filmu. Při této příležitosti proběhne debata o roli ženských režisérek, mezigenerační fluktuaci, změnách v mentalitě a o tom, že žena-umělkyně představuje sílu, hodnotu a výjimečnost. O tom, že má drápek, nejen drápky na rukou.

Čas a místo:1.05.2018, po promítání filmu Věž. Jasný den

 

Herečky

Herečky. Objevy

host: Gabriela Muskała

Herečky. Portréty

hosté: Marzena Trybała, Małgorzata Zajączkowska

moderátor: Magda Jackowska Miśka

Herečky. Objevy jsou (po Setkáních a Portrétech) třetí částí bestsellerového cyklu novináře, filmového a divadelního kritika a vysokoškolského pedagoga Łukasze Maciejewského. Kniha zaznamenává osmnáct rozhovorů autora s největšími hvězdami polského divadla, filmu a televize, ale je zároveň pokusem o vytvoření osobnostních a hereckých profilů protagonistek. Výsledkem je soubor zdařilých portrétů talentovaných, silných žen a umělkyň, které poprvé takto otevřeně hovoří o svých zkušenostech.„Hrdinky knihy Łukasze Maciejewského hovoří o své herecké práci, intenzivním prožívání života a ceně za to, že se věnují právě této profesi. Je vidět, že Maciejewskému důvěřují. Vyprávějí mu o svém dětství a dospívání a o tom, co je ovlivnilo. O svých úspěších. O silných zážitcích. (...)  Maciejewského portréty mají svébytný styl: autor propojuje své vlastní popisy a dojmy s recenzemi a záznamy rozhovorů s herečkami. Z této kombinace pak vznikly texty, které se čtou jedním dechem.“ (Barbara Hollenderová, „Rzeczpospolita“)

Čas: 30.04.2018, hod. 17.00
Místo
: Čítárna a kavárna Avion|Noiva (Hlavní třída 2061, Český Těšín)

 

Josef Škvorecký, Všichni ti bystří mladí muži a ženy

překlad do polštiny Andrzej S. Jagodziński, Nakladatelstvi Pogranicze, Sejny 2018

Josef Škvorecký, autor Zbabělců, Tankového praporu či Příběhu inženýra lidských duší patří vedle Milana Kundery a Bohumila Hrabala v Polsku mezi nejpopulárnější moderní české spisovatele. Kniha Všichni ti bystří mladí muži a ženy jsou velmi subjektivní, ale zároveň pečlivě a důkladně napsané dějiny českého filmu od počátků až do konce Československé nové vlny šedesátých let. Škvorecký se před svou emigrací několik let pohyboval ve filmových kruzích, psal scénáře, znal nejlepší režiséry, a dokonce hrál ve filmu. Proto jsou seriózní analýzy každou chvíli ozvláštněny historkami a vtipnými příběhy z natáčení. Největší část knihy je věnována již zmiňované Nové vlně a jejím režisérům Věře Chytilové, Miloši Formanovi, Evaldu Schormovi, Janu Němcovi a Jiřímu Menzelovi. Je to dokonalá symbióza literatury a filmu podkreslená jazzem, která se čte jedním dechem jako příslovečná detektivka.

Čas: 1.05.2018, hod.16.00
Místo
Kavarna "Kornel i Przyjaciele" (Sejmowa 1, Cieszyn)VÝSTAVY

Pražské jaro 1968

Výstava shrnuje zásadní historické události toho období v důležitých bodech. Zaměřuje se na atmosféru 60. let v kontextu Evropy a na to, co předcházelo srpnu 68 - obsazení ČSSR sovětskými okupanty a jaké byly důsledky selhání vnitřní politiky. Zmíněno je také kulturní podhoubí doby. Autorkou textů je Lenka Lindaurová z Českých center, historickou supervizi provedl Jiří Suk z Akademie věd. Spolupráce na sběru dokumentace a fotomateriálů probíhala mezi více než 20 institucemi, především ČTK, dobový fotoateliér Langhans, dále pak Národní muzeum, UPM, slovenská muzea, Národní galerie a celá řada dalších. Některé ilustrace pocházejí od studentů fakulty designu v Plzni. Výstava je k dispozici v mnoha jazykových mutacích a koluje světem v rámci 50. výročí událostí Pražského jara.

Misto: Kulturní a společenské středisko "Střelnice" (KaSS, Střelniční 256/1, Český Těšín)
volný vstup

 

Adam Sikora, výstava Fish

Výstava Fish navazuje na předchozí výstavu nazvanou Nigredo, jejímž tématem byla vizuální interpretace pojmu nigredo v návaznosti na film Návrat Giganta. Cyklus Fish se vztahuje k symbolice ryby. Ryba představuje podvědomou část naší psychické struktury. A proto je Fish ponořením do nevědomých obsahů, do archetypů naší civilizace spočívajících v našem nevědomí. Vedle motivu ryby, který se objevuje ve freudovské a jungovské psychoanalýze, se cyklus vztahuje i k náboženským konotacím tohoto symbolu. V sumerském náboženství byla ryba spojovacím článkem mezi temným oceánem věčnosti pod povrchem Země a reálným světem umístěným v čase. Byla průvodcem zemřelých, vynořovala se z prohlubní v zemi a připlouvala pro jejich duše. Motiv prohlubně, pukliny či jámy je základním prvkem cyklu. Fish vypráví o cestě ryby, která pluje zkamenělou krajinou, aby nalezla mrtvého. Odkrývá rovněž eroticko-sexuální obsahy, protože ryba se vztahuje i k oblasti libida.

Místo: Zamek Cieszyn – Basteja (Zamkowa 3 A, Cieszyn)
Vernisáž: 28.04.2018, hod. 16.30
volný vstup

 

Dějiny českého designu. Od kubismu do 21. století

Kolekce ikonických předmětů českého designu, které neztratily na atraktivitě a dál se vyrábějí bez přerušení anebo byla jejich výroba obnovena. Výstava je pořádána u příležitosti stého výročí vzniku samostatného Československa. Do dějin světového umění se český design výrazně zapsal hned několikrát, zejména v období kubismu, a prosadil se také na Světové výstavě EXPO 58. České návrhy v sobě spojují dokonalou kvalitu provedení a nápadité využití tradičních materiálů. Výstavu, která se koná na Zámku v Těšíně, pořádá České centrum, které spadá pod ministerstvo zahraničních věcí a jehož náplní je propagovat Českou republiku v zahraničí. Partnerem výstavy je Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, které vydalo publikaci Design v českých zemích 1900–2000, představující vůbec první takto komplexní zhodnocení století českého designu.

Čas: 27. dubna – 11. května 2018, otevřeno denně od 10.00 do 17.00
Místo: Zamek Cieszyn (Zamkowa 3 abc)
Vernisáž: 28.04.2018, hod. 16.00
volný vstup

 

Glasstosteron, výstava skla

Výstava nazvaná Glasstosteron představuje tvůrčí pohledy čtrnácti umělců tvořících ze skla: Andrzeje Kucharského, Marcina Litwy, Mariusze Łabińského, Wojciecha Olecha, Kazimierza Pawlaka (kurátor výstavy), Wojciecha Peszka, Janusze Robaszewského, Czesława Roszkowského, Stanisława Soboty, Grzegorze Staniszewského, Tomasze Urbanowicze, Ryszarda Więckowskiego, Igora Wójcika a Macieje Zaborského. Každý z nich připravil dvě nebo tři práce vytvořené ze skla vlastní technikou. K účasti na projektu byli pozváni autoři objektů zdůrazňujících jejich sounáležitost s mužským světem: práce výrazné formy i rozměrů, často s erotickým podtextem. Výstava vybízí k hledání dravých struktur, temných ploch, optické tíhy hmoty, symboliky prvků a znaků a rovněž jemných – vnějších i vnitřních – reliéfů vystavených objektů a instalací.

Pořadatel: Valbřišská galerie výtvarných umění – oddělení uměleckých výstav

Spolupořadatel: Akademie výtvarných umění Eugeniusze Gepperta ve Vratislavi, Centrum kultury a umění ve Vratislavi

Místo: ÚL kultury – ateliér dobré praxe (ulice Srebrna 1, Cieszyn)
volný vstup

 

S láskou Vincent

Malířská animace filmu Doroty Kobiely a Hugha Welchmana S láskou Vincent se skládá z přibližně 65 000 olejomaleb. Scénář, který napsala režisérka filmu ve spolupráci s básníkem a prozaikem Jackem Dehnelem, vypráví o životě a smrti geniálního umělce Vincenta van Gogha. Dorota Kobiela je malířka a režisérka, Hugh Welchman britský filmový producent, jehož animace Petr a vlk získala v roce 2007 Oscara. Snímek S láskou Vincent získal mj. cenu diváků na festivalu v Annecy, byl vybrán jako nejlepší animovaný film na MFF v Šanghaji a získal také Evropskou filmovou cenu pro nejlepší evropskou animaci. Na výstavě, která se uskuteční na Zámku v Těšíně, bude prezentováno 47 obrazů z vratislavské kolekce. Bude mezi nimi například obraz s dopisem, který je leitmotivem filmu, portrét Doroty Kobiely namalovaný van Goghovou technikou nebo filmové políčko ve čtyřech barevných variantách, které sloužilo k výběru jednotné barevné tonality pro všechny ostatní obrazy.

Místo: Zamek Cieszyn (Zamkowa 3a, Cieszyn)
Vernisáž: 28.04.2018, hod. 17.00
volný vstup

Spoluorganizace: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Spolufinancování:

 Mural art

Srdcem Kina na hranici jsou jeho hosté, to oni tvoří výjimečnou atmosféru celé akce. Mnoho z nich se sem opakovaně vrací. A protože nás mají rádi a oblíbili si Těšín, rozhodli jsme se, že by bylo dobré udělat něco pro to, abychom na jejich pobyt nezapomněli. A tak vznikl nápad na vytvoření mural artu. Hledali jsme vhodné umístění velkoplošné malby a nakonec jsme zvolili lapidárium v parku Míru. Na tomto místě probíhalo rokování zástupců evropských států o podmínkách uzavření těšínské mírové smlouvy, která měla zakončit válku o bavorské dědictví. Po jejím podpisu v roce 1779 se v budově Zemského sněmu, v zámeckém parku a přilehlých zahradách konal slavnostní banket, na který si těšínské měšťanky nechaly vůbec poprvé dovézt módní toalety až z Vídně. Nestihli jsme zatím zvěčnit všechny tvůrce, ale slibujeme, že budeme v díle pokračovat. Současným majitelem zdi je spotřební družstvo PSS Społem, známé svými Těšínskými obloženými chlebíčky. Minulost se spojuje se současností a film s kuchyní, a tak to má být!

Dr Marek Głowacki (nar. 1983 v Zebrzydowicích) – autor mural artu, odborný asistent v ateliéru kresby Institutu umění Umělecké fakulty v Těšíně Slezské univerzity v Katovicích, laureát řady mezinárodních i národních soutěží a držitel grantů. Vystavoval na více než šedesáti samostatných i skupinových výstavách v Polsku i v zahraničí (v Německu, České republice, Makedonii, Číně a Austrálii). Kromě kresby se věnuje malbě, ilustraci a grafice; www.marekglowacki.com.

Místo: Park Pokoju - Lapidarium (ul. B. Limanowskiego 8-23, Cieszyn)
Odhalení mural artu: 28.04.2018, hod.12.00

 

PŘESHRANIČNÍ PROJEKCE

Přeshraniční projekce byly součástí Kina na hranici již dříve. Jednalo se o roky 2009-2012, kdy byl projekt spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika-Polsko 2007-2013 v rámci prioritní osy 2 Podpora spolupráce místních společenství. Přeshraniční projekce byly INOVACÍ v rámci projektu a velmi netradičním pojetím filmových projekcí, možná jediným v Evropě. Během 20. edice Kina na hranici bychom se rádi vrátili k této osvědčené a lidmi oblíbené formě přeshraniční projekce v plenéru. Jedná se o projekce přes řeku Olzu, v rámci které je projektor umístěn na české straně a plátno na polské straně. Projekce jsou technicky velmi náročné vzhledem ke vzdálenosti obou břehů a také z hlediska zajištění dobré kvality obrazu a zvuku. Naším cílem je využití veřejného prostoru obou měst pro kulturní aktivity. Program:

- 28. 4. (sobota), 21:00, „Samotáři” (režie David Ondříček)
- 29. 4. (neděle), 21:00, „Pelíšky” (r. Jan Hřebejk)
- 30. 4. (pondělí), 21:00, „Hoří, má panenko” (r. Miloš Forman)
- 1. 5. (úterý), 21:00 „Haló, kozí bradko” (r. Mieczysław Jahoda a Janusz Rzeszewski)

Organizátoři

Organizátoři Organizátoři

Spoluorganizátor

Spoluorganizátor Spoluorganizátor

Spolufinancování

Spolufinancování Spolufinancování Spolufinancování Spolufinancování Spolufinancování Spolufinancování Spolufinancování Spolufinancování Spolufinancování Spolufinancování

Sponzoři

Sponzoři Sponzoři Sponzoři Sponzoři Sponzoři

Mediální partneři

Mediální partneři Mediální partneři Mediální partneři Mediální partneři Mediální partneři Mediální partneři Mediální partneři Mediální partneři Mediální partneři Mediální partneři Mediální partneři