Katalogy a programy

Katalogy a programy

Katalogy a programy ze všech ročníků Filmové přehlídky Kino na hranici naleznete zde:

20. Kino na Hranici - katalog

20. Kino na Hranici - kalendář projekcí

20. Kino na Hranici - leták

19. Kino na Hranici - program

19. Kino na Hranici - katalog

19. Kino na Hranici - Kalendář projekcí

18. Kino na Hranici - Kalendář projekcí

18. Kino na hranici - katalog

17. Kino na hranici - katalog

16. Kino na hranici - katalog 

15. Kino na hranici - katalog 

14. Kino na hranici - katalog 

13. Kino na hranici - program 

12. Kino na hranici - program 

11. Kino na hranici - program 

10. Kino na hranici - program 

9. Kino na hranici - program 

8. Kino na hranici - program 

7. Kino na hranici - program 

6. Kino na hranici - program 

5. Přehlídka českých a slovenských filmů KINO NA HRANICI Cieszyn/Český Těšín, 24.-27. 4. 2003

Jiří Svoboda - expresivní hledač nadčasových myšlenek

 • Dívka s mušlí | Dziewczyna z muszlą (1980)
 • Skalpel, prosím | Skalpel, proszę (1985)
 • Prokletí domu Hajnů | Przekleństwo domu Hajnów (1988)
 • Jen o rodinných vztazích | Tylko o rodzinnych sprawach (1990)
 • Udělení milosti se zamítá | Odmawia się prawa łaski (2001)

Karel Kachyňa - věrný přítel kvalitních scenáristů

 • Kočár do Vídně | Wóz do Wiednia (1966)
 • Noc nevěsty | Noc panny młodej (1967)
 • Ucho (1970)
 • Smrt krásných srnců | Śmierć pięknych saren (1986)
 • Kráva | Krowa (1993)
 • Hanele (1999)

Ženským okem aneb Filmy Alice Nellis

 • Ene bene (1999)
 • Výlet | Wycieczka (2002)

Bezprostředně po premiéře

 • Rebelové | Zbuntowani (Filip Renč, 2001)
 • Quartetto (Laura Siváková, 2002)
 • Kruté radosti | Okrutne radości (Juraj Nvota, 2002)
 • Pupendo (Jan Hřebejk, 2003)
 • Čert ví proč | Diabeł wie dlaczego (Roman Vávra, 2003)
 • Útěk do Budína | Ucieczka do Budy (Miloslav Luther, 2002)
 • Děvčátko | Dziewczynka (Benjamin Tuček, 2002)
 • Původ světa | Pochodzenie świata (Katarína Kerekesová, 2002)

4. Přehlídka českých a slovenských filmů KINO NA HRANICI Cieszyn/Český Těšín, 18.-21. 4. 2002

Dokumentarista lidských emocí - Vladimír Michálek

 • Zapomenuté světlo | Zapomniane światło (1996)
 • Anděl exit (2000)
 • Babí léto | Babie lato (2001)
 • Przedziwne okrucieństwa Juraja Herza
 • Sběrné surovosti | Makabratura (1965)
 • Spalovač mrtvol | Palacz zwłok (1968)
 • Petrolejové lampy | Lampy naftowe (1971)
 • Morgiana (1972)
 • Upír z Feratu | Wampir z Feratu (1982)

Křik a jeho ozvěny ve filmech Jaromila Jireše

 • Křik | Krzyk (1963)
 • Žert | Żart (1968)
 • Valerie a týden divů | Waleria i tydzień cudów (1970)

Jejich první filmy...

 • Indiánské léto | Indiańskie lato (Saša Gedeon, 1995)
 • Šeptej | Szeptem (David Ondříček, 1996)

Novinky!

 • Divoké včely | Dzikie pszczoły (Bohdan Sláma, 2001)
 • Návrat idiota | Powrót idioty (Saša Gedeon, 1999)
 • Rok ďábla | Rok diabła (Petr Zelenka, 2002)
 • Samotáři | Samotni (David Ondříček, 2000)

3. Přehlídka českých a slovenských filmů KINO NA HRANICI Cieszyn, 19.-22. 4. 2001

Podle scénáře Vladimíra Körnera

 • Adelheid (František Vláčil, 1969)
 • Zánik samoty Berhof | Zagłada samotni Berhof (Jiří Svoboda, 1983)
 • Czarny wąwóz (Janusz Majewski, 1989)
 • Anjel milosrdenstva | Anioł miłosierdzia (Miroslav Luther, 1993)
 • Pramen života | Źródło życia (Milan Cieslar, 2000)

Ve světě filmů Juraje Jakubiska

 • Kristové roky | Chrystusowe lata (1967)
 • Zbehovia a pútnici | Zbiegowie i pielgrzymi (1968)
 • Vtačkovia, siroty a blázni | Ptaszki, sieroty i błaźni (1969)
 • Tisícročná včela | Tysiącletnia pszczoła (1983)
 • Sedím na konári a je mi dobre | Siedzę na konarze i jest mi dobrze (1989)
 • Lepšie byť bohatý a zdravý ako chudobný a chorý | Lepiej być pięknym i zdrowym niż biednym i chorym (1992)
 • Nejasná zpráva o konci světa | Niejasna sprawa o końcu świata (1997)

Filmové hity posledního roku

 • Cesta z města | Droga z miasta (Tomáš Vorel, 2000)
 • Musíme si pomáhat | Musimy sobie pomagać (Jan Hřebejk, 2000)

2. Přehlídka českých a slovenských filmů KINO NA HRANICI Cieszyn, 13.-16. 4. 2000

Vojtěch Jasný v Těšíně

 • Touha | Tęsknota (1958)
 • Až příjde kocour | Gdy przychodzi kot (1963)
 • Všichni dobří rodáci | Wszyscy dobrzy rodacy (1968)
 • Proč Havel? | Dlaczego Havel? (1991)
 • Gladys (1999)
 • Návrat ztraceného ráje | Powrót utraconego raju (1999)

Paměti Františka Vláčila

 • Marketa Lazarová | Małgorzata, córka Łazarza (1967)
 • Údolí včel | Dolina pszczół (1967)
 • Stíny horkého léta | Cienie gorącego lata (1977)

Filmové hity posledních let

 • Co chytneš v žitě | Co złapiesz w życie (Roman Vávra, 1998)
 • Pelíšky | Pielesze (Jan Hřebejk, 1999)

1. Přehlídka českých a slovenských filmů KINO NA HRANICI Cieszyn, 22.-25. 4. 1999

Jiří Menzel v Těšíně

 • Ostře sledované vlaky | Pociągi pod specjalnym nadzorem (1966)
 • Rozmarné léto | Kapryśne lato (1967)
 • Skřivánci na niti | Skowronki na uwięzi (1969/1990)

Kinematografie 60. let

 • Hoři, má panénko | Pali się, moja panno (Miloš Forman, 1967)
 • Intimní osvětleni | Intymne oświetlenie (Ivan Passer, 1965)
 • Navrát zatraceného syna | Powrót syna marnotrawnego (Evald Schorm, 1966)
 • O slavnosti a hostech | O uroczystości i gościach (Jan Němec, 1965)
 • Obchod na korze | Sklep przy głównej ulicy (Jan Kadar & Elmar Klos, 1965)
 • Ovoce rajských stromů jíme | Owoce drzew rajskich spożywamy (Věra Chytilová, 1969)

Filmové hity posledních let

 • Knoflíkáři | Guzikowcy (Petr Zelenka, 1997)
 • Kolja | Kola (Jan Svěrák, 1996)

Organizátoři

Organizátoři Organizátoři

Spoluorganizátor

Spoluorganizátor Spoluorganizátor

Spolufinancování

Spolufinancování Spolufinancování Spolufinancování Spolufinancování Spolufinancování Spolufinancování Spolufinancování Spolufinancování Spolufinancování Spolufinancování

Sponzoři

Sponzoři Sponzoři Sponzoři Sponzoři Sponzoři

Mediální partneři

Mediální partneři Mediální partneři Mediální partneři Mediální partneři Mediální partneři Mediální partneři Mediální partneři Mediální partneři Mediální partneři Mediální partneři Mediální partneři