Akreditace - pravidla nákupu

Pravidla nákupu a využívání 7-denních a 3-denních permanentek a jednorázových vstupenek na jednotlivé projekce a koncerty.

1. Obecná pravidla

Tato „Pravidla“ obsahují stanovení zásad nákupu a využívání permanentních a jednorázových vstupenek opravňujících jejich držitele k účasti na akcích 20. Filmové přehlídky Kino na hranici, která bude probíhat v Cieszyně a Českém Těšíně ve dnech 27. dubna – 3. května 2018 (dále jen „Přehlídka“).

Organizátory prodeje jsou: Stowarzyszenie Kultura na Granicy se sídlem na ul. Szymanowskiego 5/9, 43-400 Cieszyn, Polská republika, KRS 0000315291, NIP 548 257 30 32, REGON: 241025170 Bank Zachodni WBK, č. účtu: 09 1090 1782 0000 0001 3157 3880 a společnost EducationTalentCulture se sídlem na ul. Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín, ČR, IČ 26580063, ERA č. účtu: 225916124/0300 (dále jen „Organizátoři“).

2. Permanentky

Zásady nákupu permanentek

 1. Permanentní vstupenka každého typu (7-denní a 3-denní) je jmenná, nepřenosná a obsahuje fotografii držitele.
 2. Nákup 7-denních a 3-denních permanentek se uskutečňuje prostřednictvím uživatelského profilu; za účelem nákupu je nutné přihlášení na straně www.kinonagranicy.pl nebo www.kinonahranici.cz.
 3. Při koupi permanentky je nutné nahrát aktuální průkazovou fotografii uživatele v souboru o velikosti max. do 2 MB, která bude sloužit k identifikaci držitele. Absence fotografie nebo fotografie neumožňující identifikovat osobu uživatele bude považována za chybu v objednávce a může vést k jejímu zamítnutí.
 4. Prodej 7-denních permanentek, které obsahují tzv. „startovní balíček“ (katalog, tričko a tašku) bude zahájen dne 4. ledna 2018 a potrvá do 31. března 2018. Doprodej 7-denních permanentek v období od 1. dubna do 20. dubna 2018 již nebude zahrnovat „startovní balíček“.
 5. Po skončení internetového prodeje bude možné permanentky zakoupit v Organizační kanceláři přehlídky (Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3, 43-400 Cieszyn) během otevírací doby, tj. 26. 4. od 17:00 do 21:00, 27. 4. - 2. 5. mezi 9:00- 21:00 a 3. 5. od 9:00 do 14:00.
 6. Pakliže nákup permanentky proběhne až na místě, je rovněž nutné dodat fotografii (viz bod 3). Nebude-li to možné, bude účastníkovi fotografie zhotovena přímo v Organizační kanceláři.
 7. Částku za permanentku/y je účastník povinen uhradit prostřednictvím online platebního portálu PayU nebo klasickým bezhotovostním převodem v termínu 3 dní od data objednávky.
 8. Potvrzení o zakoupení permanentky bude účastníkovi zasláno prostřednictvím emailové zprávy do 7 dní od okamžiku uskutečnění objednávky.
 9. Jedna osoba může zakoupit více než jednu permanentku, nicméně každý z účastníků si je povinen ji vyzvednout osobně.
 10. Permanentka bude vystavena v Organizační kanceláři na základě údajů uvedených v objednávkovém formuláři.
 11. V případě jakýchkoli nejasností jsou Organizátoři oprávněni požádat o potvrzení o bezhotovostní úhradě v tištěné podobě nebo o potvrzení vygenerované platebním systémem PayU.
 12. Organizátoři si vyhrazují právo kdykoli a bez udání důvodu prodej permanentek ukončit.
 13. Po předchozím vyplnění formuláře dostupného v Organizační kanceláři lze požádat o vystavení faktury za nákup permanentek. Faktura bude plátci zaslána do 14 pracovních dní od ukončení Přehlídky.

7-denní permanentka

 1. 7-denní permanentka je jmenná, nepřenosná a obsahuje fotografii držitele.
 2. Cena 7-denní permanentky objednané v období od 4. ledna do 31. ledna 2018 je 140 zł (860 Kč). Permanentka obsahuje tzv. „startovní balíček“ (katalog, tričko a tašku).
 3. Cena 7-denní permanentky objednané v období od 1. února do 31. března 2018 je 160 zł (980 Kč). Permanentka obsahuje tzv. „startovní balíček“ (katalog, tričko a tašku).
 4. 7-denní permanentka zahrnuje vstup na všechny filmové projekce, koncerty a doprovodné akce.
 5. Cena permanentky zakoupené po 31. březnu 2018 je 180 zł (1100 Kč), přičemž již neobsahuje tzv. „startovní balíček“ (katalog, tričko a tašku). Permanentku lze objednat prostřednictvím uživatelského profilu na internetu až do 20. dubna 2018.
 6. Permanentka bude v prodeji i na místě v ceně 190 zł (1180 Kč), a to od 26. dubna 2018 v Organizační kanceláři (Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3, 43-400 Cieszyn) během otevírací doby, tj. 26. 4. od 17:00 do 21:00, 27. 4. - 2. 5. mezi 9:00- 21:00 a 3. 5. od 9:00 do 14:00.
 7. 7-denní permanentka je nepřenosná a nelze ji propůjčit další osobě.

3-denní permanentka

 1. 3-denní permanentka je jmenná, nepřenosná a obsahuje fotografii držitele.
 2. Cena 3-denní permanentky (nezávisle na termínu nákupu) je 140 zł (860 Kč)
 3. 3-denní permanentka zahrnuje vstupy na tři po sobě následující dny akce.
 4. 3-denní permanentka neobsahuje tzv. „startovní balíček“ (katalog, tričko a tašku).
 5. 3-denní permanentka zahrnuje vstupy na koncerty konané v prostorách Festivalového klubu během tří dnů uvedených na permanentce.
 6. 3-denní permanentka je nepřenosná a nelze ji propůjčit další osobě.
 7. Internetový prodej 3-denních permanentek bude probíhat od 1. do 20. dubna 2018.
 8. 3-denní permanentku lze zakoupit i v Organizační kanceláři (Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3, 43-400 Cieszyn) během otevírací doby, tj. 26. 4. od 17:00 do 21:00, 27. 4. - 2. 5. mezi 9:00- 21:00 a 3. 5. od 9:00 do 14:00.

Vyzvednutí permanentek

 1. Permanentky je třeba si vyzvednout v Organizační kanceláři (Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3, 43-400 Cieszyn) během otevírací doby, tj. 26. 4. od 17:00 do 21:00, 27. 4. - 2. 5. mezi 9:00- 21:00 a 3. 5. od 9:00 do 14:00.
 2. Permanentky je nutné vyzvednout si osobně.
 3. V případě ztráty nebo poškození permanentky nebudou vydávány duplikáty.
 4. Organizátoři si vyhrazují možnost storna a vrácení 50 % uhrazené částky z ceny permanentky v případě účastníků, kteří provedou úhradu, ale permanentku se rozhodnou nevyužít. Podmínkou je tuto skutečnost písemně a v předstihu oznámit, a to nejpozději do dne 10. dubna 2018 na emailovou adresu akredytacje@kinonagranicy.pl (prosíme o přiložení daného potvrzení o úhradě). Vrácení uhrazené částky bude provedeno do 14 pracovních dní od ukončení akce. Na oznámení podaná po 10. dubnu 2018 nebude brán zřetel.

Zásady využívání permanentek

 1. Permanentní vstupenka každého typu (7-denní a 3-denní) je jmenná, nepřenosná a obsahuje fotografii držitele.
 2. Poškozená permanentka znemožňuje držiteli vstup na jednotlivé akce Přehlídky.
 3. 7-denní permanentka opravňuje jejího držitele k účasti na všech akcích v rámci 20. Filmové přehlídky Kino na hranici a ke vstupu do všech festivalových objektů včetně Festivalového klubu, pakliže nebyla u jednotlivých akcí vyčerpána celková kapacita míst.
 4. 3-denní permanentka opravňuje jejího držitele během tří po sobě následujících dní k účasti na akcích v rámci 20. Filmové přehlídky Kino na hranici a ke vstupu do všech festivalových objektů včetně Festivalového klubu, pakliže nebyla u jednotlivých akcí vyčerpána celková kapacita míst.
 5. Permanentky jsou nepřenosné a nelze je propůjčit dalším osobám. Užívání permanentek nedovoleným způsobem může vést k jejich odebrání Organizátory nebo službou u vstupu do festivalových objektů.

3. Jednorázové vstupenky na filmové projekce

 1. Jednorázové vstupenky na filmové projekce v ceně 12 zł (80 Kč) lze zakoupit ve všech projekčních sálech (Teatr im. Adama Mickiewicza, kino Piast, kino Central, KaSS Střelnice) bezprostředně před začátkem projekce, anebo v předprodeji od 10. dubna 2017 v pokladně Teatru im. Adama Mickiewicza v Cieszyně v otevíracích hodinách (platí pro vyzvednutí vstupenek v pokladně divadla).
 2. Prodej jednorázových vstupenek na jednotlivé projekce běží do vyprodání kapacity míst určených k volnému prodeji (a to jak v předprodeji, tak během Přehlídky).
 3. Existuje i možnost telefonické rezervace vstupenek v pokladně Teatru im. Adama Mickiewicza. Rezervaci lze provést na tel. čísle +48 33 857 75 90 v hodinách 9:00-13:00 a 14:00-16:00, anebo hodinu před každou projekcí.
 4. Organizátoři neakceptují vracení zakoupených jednorázových vstupenek na jednotlivé projekce.
 5. Organizátoři si vyhrazují právo kdykoli a bez udání důvodu prodej jednorázových vstupenek na jednotlivé projekce ukončit.

4. Vstupenky na koncerty

 1. Cena vstupenky na jednotlivý koncert včetně tzv. „after party“ je 25 zł (150 Kč).
 2. Vstupenky na koncerty lze zakoupit bezprostředně před koncertem ve Festivalovém klubu anebo v Organizační kanceláři (Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3, 43-400 Cieszyn) během otevírací doby, tj. 26. 4. od 17:00 do 21:00, 27. 4. - 2. 5. mezi 9:00- 21:00 a 3. 5. od 9:00 do 14:00.
 3. Organizátoři neakceptují vracení zakoupených vstupenek na koncerty.
 4. Organizátoři si vyhrazují právo kdykoli a bez udání důvodu prodej vstupenek na jednotlivé koncerty ukončit.

Organizátoři

Organizátoři