Akreditace - pravidla nákupu

Pravidla nákupu a uplatnění 7denních a 3denních akreditací a jednorázových vstupenek na jednotlivé projekce a koncerty

 

 

1. Obecná pravidla

Tato „Pravidla“ obsahují stanovení zásad nákupu a uplatnění akreditací a jednorázových vstupenek, které své držitele opravňují k účasti na akcích 21. Filmové přehlídky Kino na hranici, která bude probíhat v Cieszyně a Českém Těšíně ve dnech 27. dubna – 3. května 2019 (dále jen „Přehlídka“).

Organizátory prodeje jsou: Stowarzyszenie Kultura na Granicy se sídlem v ul. Szymanowskiego 5/9, 43-400 Cieszyn, Polská republika, KRS 0000315291, NIP 548 257 30 32, REGON: 241025170 Santander Bank Polska S.A., č. účtu: 09 1090 1782 0000 0001 3157 3880 a společnost Sdružení přátel Těšínska, z.s. se sídlem v ul. Čapkova 13/12, 737 01 Český Těšín, číslo bankovního účtu: 2601093985/2010, Fio banka, a.s, IBAN: CZ2720100000002601093985, SWIFT: FIOBCZPPXXX (dále jen „Organizátoři“).

 

2. Akreditace

Zásady nákupu akreditací

 1. Akreditace každého typu (7denní a 3denní) je vystavena na jméno svého držitele, je nepřenosná a obsahuje fotografii držitele.
 2. Nákup 7denních a 3denních akreditací se uskutečňuje prostřednictvím uživatelského profilu; za účelem nákupu je nutné přihlásit se na straně www.kinonagranicy.pl nebo www.kinonahranici.cz.
 3. Při koupi akreditace je nutné nahrát aktuální průkazovou fotografii uživatele v souboru o velikosti maximálně do 2 MB, která bude sloužit k identifikaci držitele. Absence fotografie nebo fotografie, která neumožňuje identifikovat osobu držitele, bude považována za chybu v objednávce a může vést k jejímu zamítnutí.
 4. Prodej 7denních akreditací, které obsahují tzv. „startovací balíček“ (katalog, tričko a tašku), bude zahájen dne 7. ledna 2019 a potrvá do 31. března 2019. Doprodej 7denních akreditací v období od 1. dubna do 20. dubna 2019 již nebude zahrnovat „startovací balíček“.
 5. Po skončení internetového prodeje bude možné akreditace zakoupit v Organizační kanceláři přehlídky (Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3, 43-400 Cieszyn) během otevírací doby, tj. 26. 4. od 17:00 do 21:00, 27. 4.–2. 5. mezi 9:00 a 21:00, popř. 3. 5. od 9:00 do 14:00.
 6. Pakliže nákup akreditace proběhne až na místě, je rovněž nutné dodat fotografii (viz bod 3). Nebude-li to možné, bude účastníkovi fotografie zhotovena přímo v Organizační kanceláři.
 7. Částku za akreditaci/akreditace je účastník povinen uhradit on-line prostřednictvím platebního portálu PayU nebo klasickým bezhotovostním převodem v termínu 3 dní od data objednávky.
 8. Nákup akreditace bude potvrzen e-mailem během 7 dní od okamžiku zaúčtování platby na účet.
 9. Potvrzení o zakoupení akreditace bude účastníkovi zasláno prostřednictvím e-mailové zprávy do 7 dní od okamžiku uskutečnění objednávky.
 10. Jedna osoba může zakoupit více než jednu akreditaci, nicméně každý z účastníků je povinen vyzvednout si ji osobně.
 11. Akreditace bude vystavena v Organizační kanceláři na základě údajů uvedených v objednávkovém formuláři.
 12. V případě jakýchkoli nejasností jsou Organizátoři oprávněni požádat o potvrzení o bezhotovostní úhradě v tištěné podobě nebo o potvrzení vygenerované platebním systémem PayU.
 13. Organizátoři si vyhrazují právo kdykoli a bez udání důvodu prodej akreditací ukončit.
 14. Po předchozím vyplnění formuláře dostupného v Organizační kanceláři lze požádat o vystavení faktury za nákup akreditací. Faktura bude plátci zaslána do 14 pracovních dní od ukončení Přehlídky.

 

7denní akreditace

 1. 7denní akreditace je vystavena na jméno svého držitele, je nepřenosná a obsahuje fotografii držitele.
 2. Cena 7denní akreditace objednané v období od 7. ledna do 31. ledna 2019 je 150 zł (880 Kč). Akreditace obsahuje tzv. „startovací balíček“ (katalog, tričko a tašku).
 3. Cena 7denní akreditace objednané v období od 1. února do 31. března 2019 je 170 zł (1000 Kč). Akreditace obsahuje tzv. „startovací balíček“ (katalog, tričko a tašku).
 4. 7denní akreditace zahrnuje vstup na všechny filmové projekce, koncerty a doprovodné akce.
 5. Cena akreditace zakoupené po 31. březnu 2019 je 190 zł (1120 Kč), přičemž již neobsahuje tzv. „startovací balíček“ (katalog, tričko a tašku). Akreditaci lze objednat prostřednictvím uživatelského profilu na internetu až do 20. dubna 2019.
 6. Akreditace bude v prodeji i na místě v ceně 190 zł (1180 Kč), a to od 26. dubna 2019 v Organizační kanceláři (Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3, 43-400 Cieszyn) během otevírací doby, tj. 26. 4. od 17:00 do 21:00, 27. 4.–2. 5. mezi 9:00 a 21:00, popř. 3. 5. od 9:00 do 14:00.
 7. 7denní akreditace je nepřenosná a nelze ji propůjčit další osobě.

 

Akční voucher

 1. Vánoční akce je k dispozici od 16. 12. do 23. 12. 2018. Zakoupený voucher poslouží jako základ pro vystavení akreditace osobě, která je na voucheru uvedena, a opravňuje k účasti dle pravidel platných pro držitele sedmidenních akreditací se startovacím balíčkem (katalog, taška a tričko) na 21. ročník Kina na hranici.
 2. Cena voucheru je 120 zł (700 Kč).
 3. Objednávky voucherů přijímáme e-mailem na adrese: akredytacje@kinonagranicy.pl. V objednávce uveďte jméno, příjmení a e-mailovou adresu osoby, na kterou má být voucher vystaven. Jako odpověď na objednávku zájemci o voucher obdrží zprávu s údaji nezbytnými k provedení převodu platby.
 4. Platbu za voucher je nutno provést během 2 dní od obdržení této zprávy. Po zaúčtování převedené částky bude voucher zaslán ve formátu PDF.
 5. Voucher může využít výhradně osoba, jejíž údaje jsou uvedeny na voucheru.
 6. Kód voucheru musí souhlasit s údaji uvedenými na vystaveném voucheru.
 1. Akreditaci si lze vyzvednout v Organizační kanceláři (Biuro Organizacyjne: Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3, 43- 400 Cieszyn) během její provozní doby (26. 4. od 17:00 do 21:00, od 27. 4. do 2. 5. od 9:00 do 21:00, 3. 5. od 9:00 do 14:00).

 

3denní akreditace

 1. 3denní akreditace je vystavena na jméno svého držitele, je nepřenosná a obsahuje fotografii držitele.
 2. Cena 3denní akreditace (nezávisle na termínu nákupu) je 140 zł (860 Kč)
 3. 3denní akreditace zahrnuje vstupy na tři po sobě následující dny akce.
 4. 3denní akreditace neobsahuje tzv. „startovací balíček“ (katalog, tričko a tašku).
 5. 3denní akreditace zahrnuje vstupy na koncerty konané v prostorách Festivalového klubu během tří dnů uvedených na akreditaci.
 6. 3denní akreditace je nepřenosná a nelze ji propůjčit další osobě.
 7. Internetový prodej 3denních akreditací bude probíhat od 1. do 20. dubna 2019.
 8. 3denní akreditaci lze zakoupit i v Organizační kanceláři (Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3, 43-400 Cieszyn) během otevírací doby, tj. 26. 4. od 17:00 do 21:00, 27. 4.–2. 5. mezi 9:00 a 21:00, popř. 3. 5. od 9:00 do 14:00.

 

Vyzvednutí akreditací

 1. Akreditace je třeba si vyzvednout v Organizační kanceláři (Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3, 43-400 Cieszyn) během otevírací doby, tj. 26. 4. od 17:00 do 21:00, 27. 4.–2. 5. mezi 9:00 a 21:00, popř. 3. 5. od 9:00 do 14:00.
 2. Akreditace je nutné vyzvednout si osobně.
 3. V případě ztráty nebo poškození akreditace nebudou vydávány duplikáty.
 4. Organizátoři si vyhrazují možnost storna a vrácení 50 % uhrazené částky z ceny akreditace v případě účastníků, kteří provedou úhradu, ale akreditaci se rozhodnou nevyužít. Podmínkou je tuto skutečnost písemně a v předstihu oznámit, a to nejpozději do dne 10. dubna 2018 na e-mailovou adresu akredytacje@kinonagranicy.pl (prosíme o přiložení daného potvrzení o úhradě). Vrácení uhrazené částky bude provedeno do 14 pracovních dnů od ukončení akce. Na oznámení podaná po 10. dubnu 2019 nebude brán zřetel.

 

Zásady využívání akreditací

 1. Akreditace každého typu (7denní a 3denní) je vystavena na jméno svého držitele, nepřenosná a obsahuje fotografii držitele.
 2. Poškozená akreditace znemožňuje držiteli vstup na jednotlivé akce Přehlídky.
 3. 7denní akreditace opravňuje jejího držitele k účasti na všech akcích v rámci 21. filmové přehlídky Kino na hranici a ke vstupu do všech festivalových objektů včetně Festivalového klubu, pakliže nebyla u jednotlivých akcí vyčerpána celková kapacita míst.
 4. 3denní akreditace opravňuje jejího držitele během tří po sobě následujících dní k účasti na akcích v rámci 21. filmové přehlídky Kino na hranici a ke vstupu do všech festivalových objektů včetně Festivalového klubu, pakliže nebyla u jednotlivých akcí vyčerpána celková kapacita míst.
 5. Akreditace jsou nepřenosné a nelze je propůjčit dalším osobám. Užívání akreditací nedovoleným způsobem může vést k jejich odebrání organizátory nebo službou u vstupu do festivalových objektů.

 

3. Jednorázové vstupenky na filmové projekce

 1. Vstupenky na jednotlivé filmové projekce lze za cenu 15 zł (90 Kč) zakoupit na všech místech, kde se filmy promítají (divadlo Teatr im. Adama Mickiewicza, kino Piast, kino Central, KSS Střelnice), v průběhu 21. ročníku filmové přehlídky Kino na hranici, v předprodeji pak od 15. dubna 2019 - KaSS Strelnice, COK Dom Narodowy (8:00 - 16:00, II patro)
 2. Prodej jednorázových vstupenek na jednotlivé projekce běží do vyprodání kapacity míst určených k volnému prodeji (a to jak v předprodeji, tak během Přehlídky).
 3. Telefonická rezervace vstupenek bohužel není možná.
 4. Organizátoři neakceptují vracení zakoupených jednorázových vstupenek na jednotlivé projekce.
 5. Organizátoři si vyhrazují právo kdykoli a bez udání důvodu prodej jednorázových vstupenek na jednotlivé projekce ukončit.

 

4. Vstupenky na koncerty

 1. Cena vstupenky na jednotlivý koncert včetně „afterparty“ je 25 zł (150 Kč).
 2. Vstupenky na koncerty lze zakoupit bezprostředně před koncertem ve Festivalovém klubu anebo v Organizační kanceláři (Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3, 43-400 Cieszyn) během otevírací doby, tj. 26. 4. od 17:00 do 21:00, 27. 4.–2. 5. mezi 9:00 a 21:00, popř. 3. 5. od 9:00 do 14:00.
 3. Organizátoři neakceptují vracení zakoupených vstupenek na koncerty.
 4. Organizátoři si vyhrazují právo kdykoli a bez udání důvodu prodej vstupenek na jednotlivé koncerty ukončit.

Organizátoři

Spoluorganizátor

Patronát