Petro Aleksowski

fot. Stowarzyszenie Autorów Zdjęć Filmowych

Organizatorzy

Współorganizatorzy

Współfinansowanie

Sponsorzy

Oficjalny partner logistyczny