Petro Aleksowski

fot. Stowarzyszenie Autorów Zdjęć Filmowych

Organizatorzy

Patronat

Współfinansowanie

Sponsorzy