Petro Aleksowski

fot. Stowarzyszenie Autorów Zdjęć Filmowych

Organizatorzy

Współfinansowanie

Patronat