Akredytacja medialna

Formularz akredytacyjny

Przesyłając zgłoszenie dot. akredytacji medialnej, oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną zamieszczoną na https://kinonagranicy.pl/pl/strona/ochrona-danych

Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie i przetwarzanie moich danych osobowych, w tym wizerunku na podstawie przesłanego zdjęcia zgodnie z zasadami Polityki prywatności Stowarzyszenia Kultura na Granicy zamieszczonymi na stronie https://kinonagranicy.pl/pl/strona/polityka-prywatnosci

Przekazane dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie dla celów związanych z procesem akredytacji oraz pobytem na 21. Przeglądzie Filmowym Kino  na Granicy.

Akredytacja medialna dla dziennikarzy i fotoreporterów

  • Poszczególnym redakcjom przysługuje prawo do jednej akredytacji medialnej.
  • Akredytacje medialne będą udzielane aktywnym zawodowo dziennikarzom, którzy pracują dla mediów o szerokim zasięgu oraz specjalizują się w tematyce filmowej.
  • Akredytacja upoważnia do udziału we wszystkich pokazach filmowych i imprezach towarzyszących.
  • Akredytacja zawiera "pakiet startowy", czyli katalog, koszulkę i torbę.
  • Wypełnienie formularza akredytacyjnego nie jest jednoznaczne z przyznaniem akredytacji "media".

Akredytację medialną można otrzymać również w punkcie akredytacyjnym po wypełnieniu ankiety prasowej na miejscu.

Przyznane akredytacje medialne będzie można odebrać w Biurze Organizacyjnym (Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3).

Szczegółowy regulamin odbioru i korzystania z akredytacji medialnej znajduje się tutaj.

Kontakt w sprawie akredytacji medialnej:
Karolina Kazuła
+48 691 478 333
k.kazula@kinonagranicy.pl

Terezie Křižkovská
+420 723 219 582
terezie.krizkovska@nafilm.org

Organizatorzy

Współorganizatorzy

Współfinansowanie

Sponsorzy

Oficjalny partner logistyczny