Regulamin sprzedaży

Regulamin nabywania akredytacji na wydarzenia 
23. Przeglądu Filmowego Kino na Granicy
(w tradycyjnej formie stacjonarnej lub alternatywnie online).

Ruszyła sprzedaż akredytacji!

  • Filmowe projekcje odbędą się od 30.7. – 4.8. 2021.
  • Po dokonanym zakupie widz otrzyma maila ze szczegółami uczestnictwa w projekcjach 23. Przeglądu Filmowego Kino na Granicy. W razie braku maila prosimy o sprawdzenie folderu 'spam'.
  • Zakup akredytacji i biletu wymaga zarejestrowania i zalogowania na stronie www.kinonagranicy.pl.
  • Akredytacja upoważnia do obejrzenia dowolnej ilości filmów w miarę dostępności miejsc, po wcześniejszej rezerwacji miejsca na dany seans. Ilość dostępnych miejsc będzie zależna od wprowadzonych restrykcji związanych z sytuacją epidemiologiczną.

Cennik akredytacji  

  • PULA I    01.05 – 05.06.2021*    169 zł/ 990 Kc + pakiet gadżetów
  • PULA II   06.06 - 10.07.2021*    209 zł / 1190 Kc
  • PULA III  11.07-04.08.2021*     259 zł / 1490 Kc

* Sprzedaż trwa do wyczerpania danej puli.

Jeżeli sytuacja epidemiologiczna nie pozwoli na to, by Kino na Granicy odbyło się w tradycyjnej formie stacjonarnej, Przegląd odbędzie się online. W takich okolicznościach akredytacja upoważnia do udziału w Przeglądzie w formie online, więc  nie jest to powodem do odstąpienia od umowy sprzedaży ani do zwrotu ceny opłaconej za akredytację. W w/w przypadku, zgodnie z obowiązującycmi przepisami prawa oraz wytycznymi w sprawie organizacji wydarzeń kulturalnych, Organizator będzie czynił starania, aby część działań odbyła się w sposób stacjonarny, o czym będzie informował na swoich stronach internetowych oraz w mediach społęcznościowych.

Regulamin sprzedaży w ramach 23. Przeglądu Filmowego Kino na Granicy

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorami sprzedaży są: Stowarzyszenie Kultura na Granicy z siedzibą przy ul. Zamkowa 3abc, 43-400 Cieszyn, KRS 0000315291, NIP 548 257 30 32, REGON: 241025170 Santander Bank Polska S.A. nr konta: 09 1090 1782 0000 0001 3157 3880 oraz Sdružení přátel Těšínska, z.s. z siedzibą przy ul. Čapková 13/12, 737 01 Český Těšín, nr konta: 2601093985/2010 Fio banka, a.s, IBAN: CZ2720100000002601093985, SWIFT: FIOBCZPPXXX (“Organizator”).

2. Uczestnik przed zawarciem umowy nabycia biletu lub akredytacji jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Zakup jest równoważny z akceptacją niniejszego regulaminu.

3. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu, który jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Regulamin określa warunki zakupu akredytacji lub biletów, płatności, dostępu do filmów w ramach 23. Przeglądu Filmowego (zwanego dalej Przeglądem lub Przeglądem Filmowym) oraz jego platformy ONLINE oraz składania reklamacji. 

5. Kontakt z Organizatorem można uzyskać, korzystając z zakładki "Kontakt"  na stronie www.kinonagranicy.pl 

6. Uczestnika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz korzystania ze sklepu lub platformy w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Organizatora oraz innych Uczestników.

7. Jeżeli sytuacja epidemiologiczna nie pozwoli na to, by Kino na Granicy odbyło się w tradycyjnej formie stacjonarnej, Przegląd odbędzie się online. W takich okolicznościach akredytacja upoważnia do udziału w Przeglądzie w formie online, więc nie jest to powodem do odstąpienia od umowy sprzedaży ani do zwrotu ceny opłaconej za akredytację. W w/w przypadku, zgodnie z obowiązującycmi przepisami prawa oraz wytycznymi w sprawie organizacji wydarzeń kulturalnych, Organizator będzie czynił starania, aby część działań odbyła się w sposób stacjonarny, o czym będzie informował na swoich stronach internetowych oraz w mediach społęcznościowych.

 

§ 2. Sprzedaż akredytacji i biletów na projekcje filmowe stacjonarnie lub online

1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Przeglądu pod adresem www.kinonagranicy.pl/www.kinonahranici.cz 

2. Zakup akredytacji lub biletu wymaga zarejestrowania konta uczestnika poprzez formularz rejestracyjny i zalogowania na stronie www.kinonagranicy.pl. Zakupiona akredytacja lub bilety przypisane są do danego zarejestrowanego Uczestnika i nie ma możliwości przekazania ich innemu użytkownikowi.

3.  Założenie konta Uczestnika jest darmowe.

4. Logowanie się na konto Uczestnika odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w trakcie rejestracji.

5. Konto Klienta zapewnia możliwość:

a)    kontaktu z Organizatorem,

b)    zamówienia akredytacji lub biletu,

c)    dostępu do programu festiwalu,

d)    rezerwacji oraz odwołania miejsca na poszczególny seanse,

e)    zapisu i edycji danych Uczestnika. 

6. W trakcie składania zamówienia biletu lub akredytacji– do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia – Uczestnik ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz rodzaju akredytacji lub biletu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Uczestnikowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

7. Do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Organizatorem i Uczestnikiem dochodzi po potwierdzeniu przez Organizatora otrzymania i przyjęcia do realizacji zamówienia.

8. Uczestnik może wybrać jeden z przewidzianych przez Organizatora sposobów płatności za akredytację lub bilet:

a)     za pomocą systemu płatności PayU (Organizator nie ma wpływu ani nie ponosi odpowiedzialności za działanie i dostępność systemu płatniczego PayU),

b)     przelewem tradycyjnym lub elektronicznym bezpośrednio do Organizatora w terminie do 5 dni od złożenia zamówienia:

  • W Polsce: Stowarzyszenie Kultura na Granicy, ul. Zamkowa 3abc, 43-400 Cieszyn, Santander Bank Polska S.A. nr konta: 09 1090 1782 0000 0001 3157 3880
  • W Czechach: Sdružení přátel Těšínska, z.s. z siedzibą przy ul. Čapková 13/12, 737 01 Český Těšín, nr konta: 2601093985/2010 Fio banka, a.s, IBAN: CZ2720100000002601093985, SWIFT: FIOBCZPPXXX.

    c) Gotówką – tylko na miejscu w czasie trwania Przeglądu.

9. Dokonując płatności przelewem tradycyjnym lub elektronicznym bezpośrednio do Organizatora, w tytule przelewu należy podać „IMIĘ_NAZWISKO_TYP AKREDYTACJI (6 dniowa)_E-MAIL” Uczestnika. W razie niepodania wymienionych danych w tytule, Organizator podejmuje starania w celu ustalenia faktu, w szczególności kontaktuje się z Uczestnikiem. W razie niemożliwości ustalenia danych do danego przelewu.

10. Momentem zapłaty jest:

a)    w przypadku płatności za pomocą systemu PayU - moment uznania rachunku usługodawcy przyjmującego płatności na rzecz Organizatora,

b)    w przypadku płatności przelewem tradycyjnym lub elektronicznym bezpośrednio do Organizatora moment wpłynięcia kwoty na konto Organizatora.

11. Ceny podane są w polskich złotych oraz w koronach czeskich i są cenami brutto. 

12. Akredytacja upoważnia do obejrzenia dowolnej ilości filmów podczas tradycyjnej, stacjonarnej wersji Przeglądu lub przeglądu w wersji online (po wcześniejszej rezerwacji miejsca na dany seans) oraz towarzyszących mu wydarzeń w miarę dostępności miejsc.

13. Sprzedaż akredytacji odbywa się od dnia 1.05. 2021 r., jest ograniczona i trwa do wyczerpania puli akredytacji określonych przez Organizatora.

14. Sprzedaż biletów na pojedyncze seanse odbędzie się od 11 lipca 2021 r. i potrwa do wyczerpania puli biletów określonej przez Organizatora.

15. Dostępność poszczególnych filmów może być ograniczona konkretną godziną seansu, limitem miejsc na sali oraz umowami z dystrybutorami - (wersja online).

16. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży biletów lub akredytacji w każdej chwili, bez podania przyczyn.

17. Nie można dokonać zwrotu biletów lub akredytacji na pokazy festiwalowe Przeglądu po dokonaniu zakupu.

18. Filmy prezentowane online dostępne będą tylko na terenie Polski i Czech, co wynika z ograniczeń dystrybucyjnych i pozostaje poza kompetencją Organizatora.

W wyjątkowych sytuacjach wynikających z umów dystrybucyjnych projekcje nielicznych filmów mogą mieć ograniczenia dotyczące tylko jednego kraju.

19. Zakup akredytacji, biletu, a także oglądanie filmów w przypadku wersji online wymaga posiadania urządzenia spełniającego następujące parametry techniczne i posiadającego dostęp do Internetu o parametrach minimalnych określonych poniżej:

a)    przeglądarki internetowe: Chrome, Safari od wersji 13, Firefox, Microsoft Edge,

b)    filmy odtwarzane są w jakości HD przystosowanej do prędkości łącza w trakcie streamingu, najwyższa jakość: 1080p, najniższa jakość: 540p,

c)    wymagane minimalne łącze to 2 Mbps, ale zalecamy korzystania z łącza powyżej 10 Mbps,

d)    urządzenia Chromecast, co pozwoli oglądać filmy z Przeglądu na telewizorze,

e)    jakość usługi udostępnienia filmów może zależeć od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, za pośrednictwem, którego widz będzie mieć dostęp do filmów Przeglądu,

f)     widz ma dostęp do filmów w dowolnym dniu podczas trwania Przeglądu, może wstrzymywać oraz przewijać film, mając do dyspozycji 6 godzin od pierwszego rozpoczęcia oglądania,

g)    filmy będą posiadać napisy do wyboru (polskie filmy -czeskie, zaś czeskie i słowackie-polskie).

20. Wszelkie problemy, w tym techniczne można zgłaszać Organizatorowi poprzez maila: akredytacje@kinonagranicy.pl, profil Facebook czy poprzez aplikację Messenger „Kino na Granicy”. 

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu bądź zakłócony dostęp do pokazów spowodowany okolicznościami, na które Organizator nie ponosi odpowiedzialności, w tym problemami technicznymi, bądź ograniczeniami technicznymi związanymi z połączeniem internetowym wykorzystywanym przez Uczestnika lub urządzeniem wykorzystywanym przez Uczestnika.

22. Treści umieszczone na platformie online Przeglądu są chronione prawami autorskimi dysponowanymi przez Organizatora bądź inny podmiot, od którego Organizator uzyskał wymaganą prawem licencję. Nie jest dopuszczalne pobieranie, przesyłanie, kopiowanie, reprodukowanie, transmitowanie, publikowanie, modyfikowanie, wypożyczanie, dzierżawa, sprzedaż, dystrybucja ani tworzenie dzieł pochodnych którejkolwiek z treści udostępnianych na platformie online Przeglądu, ani żadne inne korzystanie wykraczające poza Regulamin oraz przypadki dozwolonego użytku określone prawem.

 

§ 3.Prawo odstąpienia

1. Zamawiającemu  nie przysługuje prawo odstąpienia zakupu akredytacji lub biletu, ponieważ przedmiotem zawartej umowy jest świadczenie usługi związane z wydarzeniami kulturalnymi (pokaz filmów) w ramach oznaczonego w repertuarze okresu.

2. Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zakupu akredytacji z powodu tego, że Przegląd nie odbędzie się w tradycyjnej formie stacjonarnej, ale wyłącznie w formie ONLINE.

Jeżeli sytuacja epidemiologiczna nie pozwoli na to, by Kino na Granicy odbyło się w tradycyjnej formie stacjonarnej, Przegląd odbędzie się online. W takich okolicznościach akredytacja upoważnia do udziału w Przeglądzie w formie online, więc nie jest to powodem do odstąpienia od umowy sprzedaży ani do zwrotu ceny opłaconej za akredytację. W w/w przypadku, zgodnie z obowiązującycmi przepisami prawa oraz wytycznymi w sprawie organizacji wydarzeń kulturalnych, Organizator będzie czynił starania, aby część działań odbyła się w sposób stacjonarny, o czym będzie informował na swoich stronach internetowych oraz w mediach społęcznościowych.

 

§ 4. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie reklamacje dotyczące nabycia biletu lub akredytacji, a także działania platformy Przeglądu lub dostępu do poszczególnych filmów, Uczestnik może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Organizatora lub elektronicznie na adres akredytacje@kinonagranicy.pl. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko, adres pocztowy oraz adres e-mail Uczestnika. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

2. Do umowy nabycia akredytacji lub biletu zawartej między Organizatorem a Uczestnikiem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu zawarcia tej umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich ogłoszenia na stronie Organizatora lub w jego profilach na kanałach społecznościowych. 

5. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Konsument może: (1) zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej; lub (2) wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej. 

6. Kontakt z Organizatorem możliwy jest: 

a)    drogą pocztową na adres Organizatora;

b)    za pomocą poczty e-mail: akredytacje@kinonagranicy.pl;

c)    za pomocą [np. messnegera Kino na Granicy]

7. Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku ze sprzedażą akredytacji i biletów jest Stowarzyszenie. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do zrealizowania usługi sprzedaży akredytacji i biletów oraz ich weryfikacji podczas wydarzenia. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych reguluje polityka prywatności. 

 

Organizatorzy

Współorganizatorzy

Oficjalny partner logistyczny