Informacje o akredytacjach

 

 FAQ – INFORMACJE O ZWROTACH/WYMIANACH

 

WYMIANA AKREDYTACJI

Uczestnicy, którzy zakupili akredytacje 6- lub 3-dniowe w okresie od 10 stycznia – 22 marca 2020, będą mieli możliwość wymiany akredytacji na 6 lub 3 dniową. Możliwość wymiany będzie dostępna od 22 czerwca 2020 roku do 12 lipca 2020 roku.

 

Wymiana akredytacji 6 – dniowej na 3 – dniową*:

1. Napisz wiadomość mailową z prośbą o zmianę rodzaju akredytacji podając 3 następujące po sobie dni festiwalu, w których planujesz wziąć udział.

2. Podaj numer konta i dane właściciela rachunku na które ma zostać dokonany zwrot różnicy w cenie. Różnica ta określana jest wg cennika obowiązującego w dniu pierwszego zakupu.

3. Wyślij wiadomość na akredytacje@kinonagranicy.pl i czekaj na akceptację Organizatora

*Wymiana akredytacji 6 dniowej na 3 – dniową wiąże się z utratą prawa do otrzymania pakietu gadżetów.

 

Wymiana akredytacji 3 – dniowej na 6 – dniową:

1. Napisz wiadomość mailową z prośbą o zmianę rodzaju akredytacji.

2. Załącz potwierdzenie przelewu na kwotę różnicy w cenie między akredytacją 3 – dniową a 6 – dniową.

 Wyliczenie różnicy w cenie określa się cennika obowiązującego w dniu pierwszego zakupu:

 a)      Jeśli kupiłeś akredytację 3 – dniową w terminie od 10 stycznia do 31 stycznia 2020 roku, cena akredytacji 6 – dniowej wynosi 170 zł

 b)      Jeśli kupiłeś akredytację 3 – dniową w terminie od 1 lutego do 22 marca 2020 roku, cena akredytacji 6 – dniowej wynosi 190 zł

3. Wyślij wiadomość na akredytacje@kinonagranicy.pl i czekaj na akceptację Organizatora

 

 PRZEKAZANIE AKREDYTACJI INNEJ OSOBIE

 

Przekazanie akredytacji innemu uczestnikowi*:

1. Napisz wiadomość mailową z prośbą o zmianę właściciela akredytacji.

2. Załącz wypełnione oświadczenie o zmianie właściciela akredytacji w którym podasz swoje dane oraz dane uczestnika któremu akredytacja jest przekazywana.

3. Wyślij wiadomość na akredytacje@kinonagranicy.pl i czekaj na akceptację Organizatora

 

*Uczestnik, któremu akredytacja jest przekazywana musi posiadać konto użytkownika na stronie internetowej www.kinonagranicy.pl lub www.kinonahranici.cz.

 

UWAGA! Istnieje możliwość wymiany akredytacji z 3 – dniowej na 6 – dniowej lub z 6 – dniowej na 3 – dniową oraz jej przekazanie na podstawie zasad wymian oraz przekazania akredytacji.

 

ZASADY ZWROTU AKREDYTACJI

Wszystkie akredytacje zakupione do 22 marca 2020 podlegają zwrotowi. Zwroty można zgłaszać do 22 czerwca 2020 roku.

Zwrot nabytych akredytacji drogą elektroniczną następuje poprzez wypełnienie formularzu zwrotu, zawierającego oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wypełniony formularz wraz z dowodem zakupu (potwierdzeniem przelewu) należy przesłać na adres:akredytacje@kinonagranicy.pl. Zwrot kosztów za akredytację nastąpi w ciągu 10 dni roboczych od momentu otrzymania przez organizatora, poprawnie wypełnionego formularzu zwrotu. Zwrot będzie dokonany przelewem na rachunek wskazany przez Klienta w formularzu zwrotu.

 

 

SPRZEDAŻ AKREDYTACJI

Akredytacja 6-dniowa

 1. Cena akredytacji 6-dniowej zamówionej od 10 stycznia do 31 stycznia 2020 roku wynosi 170 zł. Akredytacja obejmuje pakiet startowy.
 2. Cena akredytacji 6-dniowej zamówionej od 1 lutego do 30 czerwca 2020 roku wynosi 190 zł. Akredytacja obejmuje pakiet startowy.
 3. Cena akredytacji 6-dniowej zamówionej od 1 lipca do 31 lipca 2020 roku wynosi 220 zł. Akredytacja nie obejmuje pakietu startowego.
 4. Cena akredytacji zakupionej po 1 sierpnia 2020 roku wynosi 250 zł i nie obejmuje pakietu startowego. Akredytacje można zamawiać internetowo do 26  sierpnia 2020 roku.
 5. Akredytacja 6-dniowa obejmuje wszystkie pokazy filmowe, koncerty oraz imprezy towarzyszące.
 6. Akredytacje będzie można również zakupić na miejscu w cenie 250 zł, od 20 sierpnia 2020 roku w Biurze Organizacyjnym - Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3, 43- 400 Cieszyn w godzinach jego otwarcia (20.08. od 17:00 do 21:00, 21.08. do 25.08. w godzinach 9:00- 21:00, 26.05. od 9:00 do 14:00).

 

Akredytacja 3-dniowa

 1. Cena akredytacji 3-dniowej zamówionej od 10 stycznia do 31 stycznia 2020 roku wynosi 100 zł.
 2. Cena akredytacji 3-dniowej zamówionej od 1 lutego do 30 czerwca 2020 roku wynosi 130 zł.
 3. Cena akredytacji 3-dniowej zamówionej od 1 lipca do 31 lipca 2020 roku wynosi 150 zł.
 4. Cena akredytacji zakupionej po 1 sierpnia 2020 roku wynosi 180 zł, akredytacje można zamawiać internetowo do 26 sierpnia 2020 roku.
 5. Akredytacja 3-dniowa obejmuje trzy następujące po sobie dni imprezy.
 6. Akredytacja 3-dniowa nie obejmuje pakietu startowego.
 7. Akredytacja 3-dniowa obejmuje wstęp na wszystkie pokazy filmowe, koncerty oraz imprezy towarzyszące odbywające się w Klubie Festiwalowym we wskazane na 3-dnowym karnecie dni.
 8. Akredytacje będzie można również zakupić na miejscu w cenie 180 zł, od 20 sierpnia 2020 roku w Biurze Organizacyjnym - Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3, 43- 400 Cieszyn w godzinach jego otwarcia (20.08. od 17:00 do 21:00, 21.08. do 25.08. w godzinach 9:00- 21:00, 26.05. od 9:00 do 14:00).

FORMULARZ ZMIANY WŁAŚCICIELA

FORMULARZ ZWROTU

Szczegółowy regulamin zakupu i korzystania z akredytacji i biletów znajduje się w zakładce "regulamin".

Aby kupić akredytację kliknij➡️ [TUTAJ]
i zarejestruj swoje konto uczestnika.

 

 

Koordynatorzy sprzedaży

Mateusz Grzechnik
tel. +48 721 042 198

tel. +48 500 525 914

akredytacje@kinonagranicy.pl

 

Organizatorzy

Współorganizatorzy