Informacje o akredytacjach

Trwa internetowa sprzedaż akredytacji na 22. Przegląd Filmowy Kino na Granicy w Cieszynie i Czeskim Cieszynie.

Ze względu na obecną sytuację i zmianę terminu Kina na Granicy, przedłużamy II pulę sprzedaży akredytacji. Nadal więc akredytacje 6-dniowe dostępne są w cenie 190 zł, a 3-dniowe – 130 zł. 

 

 

FAQ – INFORMACJE O ZWROTACH/WYMIANACH

 

WYMIANA AKREDYTACJI

Uczestnicy, którzy zakupili akredytacje 6- lub 3-dniowe w okresie od 10 stycznia – 22 marca 2020, będą mieli możliwość wymiany akredytacji na 6 lub 3 dniową. Możliwość wymiany będzie dostępna od 22 czerwca 2020 roku do 12 lipca 2020 roku. Dla tych osób zachowane zostaną warunki terminu, a nowa akredytacja będzie miała cenę z terminu zakupionej akredytacji. Tylko uczestnicy wymieniający akredytacji z 3-dniowej na 6-dniową otrzymają pakiet startowy.

Możliwość wymiany akredytacji dostępna będzie od 22 czerwca 2020 roku dla uczestników, którzy posiadają już akredytację. Uczestnik będzie miał możliwość zakupu akredytacji w takiej samej puli sprzedażowej jak przy pierwszym zakupie.

 

PRZEPISANIE AKREDYTACJI NA INNĄ OSOBĘ

Istnieje możliwość przepisania akredytacji 6- lub 3-dniowej na inną osobę. W tej sytuacji, osoba, która oddaje akredytację powinna wysłać informacje z danymi osoby, na którą przechodzi akredytacja na maila: akredytacje@kinonagranicy.pl. Osoba przejmująca akredytację powinna posiadać konto użytkownika na stronie https://kinonagranicy.pl/.

 

ZASADY ZWROTU AKREDYTACJI

Wszystkie akredytacje zakupione do 22 marca 2020 podlegają zwrotowi. Zwroty można zgłaszać do 22 czerwca 2020 roku.

Zwrot nabytych akredytacji drogą elektroniczną następuje poprzez wypełnienie formularzu zwrotu, zawierającego oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wypełniony formularz wraz z dowodem zakupu (potwierdzeniem przelewu) należy przesłać na adres:akredytacje@kinonagranicy.pl. Zwrot kosztów za akredytację nastąpi w ciągu 10 dni roboczych od momentu otrzymania przez organizatora, poprawnie wypełnionego formularzu zwrotu. Zwrot będzie dokonany przelewem na rachunek wskazany przez Klienta w formularzu zwrotu.

 

 

SPRZEDAŻ AKREDYTACJI

Akredytacja 6-dniowa

 1. Cena akredytacji 6-dniowej zamówionej od 10 stycznia do 31 stycznia 2020 roku wynosi 169 zł. Akredytacja obejmuje pakiet startowy.
 2. Cena akredytacji 6-dniowej zamówionej od 1 lutego do 21 czerwca 2020 roku wynosi 190 zł. Akredytacja obejmuje pakiet startowy.
 3. Cena akredytacji 6-dniowej zamówionej od 22 czerwca do 31 lipca 2020 roku wynosi 220 zł. Akredytacja nie obejmuje pakietu startowego.
 4. Cena akredytacji zakupionej po 1 sierpnia 2020 roku wynosi 250 zł i nie obejmuje pakietu startowego. Akredytacje można zamawiać internetowo do 26  sierpnia 2020 roku.
 5. Akredytacja 6-dniowa obejmuje wszystkie pokazy filmowe, koncerty oraz imprezy towarzyszące.
 6. Akredytacje będzie można również zakupić na miejscu w cenie 250 zł, od 20 sierpnia 2020 roku w Biurze Organizacyjnym - Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3, 43- 400 Cieszyn w godzinach jego otwarcia (20.08. od 17:00 do 21:00, 21.08. do 25.08. w godzinach 9:00- 21:00, 26.05. od 9:00 do 14:00).

 

Akredytacja 3-dniowa

 1. Cena akredytacji 3-dniowej zamówionej od 10 stycznia do 31 stycznia 2020 roku wynosi 99 zł.
 2. Cena akredytacji 3-dniowej zamówionej od 1 lutego do 21 czerwca 2020 roku wynosi 130 zł.
 3. Cena akredytacji 3-dniowej zamówionej od 22 czerwca do 31 lipca 2020 roku wynosi 150 zł.
 4. Cena akredytacji zakupionej po 1 sierpnia 2020 roku wynosi 180 zł, akredytacje można zamawiać internetowo do 26  maja 2020 roku.
 5. Akredytacja 3-dniowa obejmuje trzy następujące po sobie dni imprezy.
 6. Akredytacja 3-dniowa nie obejmuje pakietu startowego.
 7. Akredytacja 3-dniowa obejmuje wstęp na wszystkie pokazy filmowe, koncerty oraz imprezy towarzyszące odbywające się w Klubie Festiwalowym we wskazane na 3-dnowym karnecie dni.
 8. Akredytacje będzie można również zakupić na miejscu w cenie 180 zł, od 20 sierpnia 2020 roku w Biurze Organizacyjnym - Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3, 43- 400 Cieszyn w godzinach jego otwarcia (20.08. od 17:00 do 21:00, 21.08. do 25.08. w godzinach 9:00- 21:00, 26.05. od 9:00 do 14:00).

 

FORMULARZ ZWROTU

Szczegółowy regulamin zakupu i korzystania z akredytacji i biletów znajduje się w zakładce "regulamin".

Aby kupić akredytację kliknij➡️ [TUTAJ]
i zarejestruj swoje konto uczestnika.

 

 

Koordynatorka sprzedaży

Anna Kryska
tel. +48 517 196 478
akredytacje@kinonagranicy.pl

 

Organizatorzy

Patronat

Współorganizatorzy

Współfinansowanie

Sponsorzy