O przeglądzie

O przeglądzie

Kino na Granicy to największy przegląd filmów z Polski, Czech i Słowacji. To jedyne wydarzenie filmowe, które już od ponad dwóch dekad odbywa się w jednym mieście, ale po dwóch stronach granicy – w polskim i czeskim Cieszynie.
Miasto podzielone rzeką Olzą łączy most Przyjaźni symbolizując jednocześnie ideę festiwalu. Od samego początku, czyli od 1999 roku celem Kina na Granicy jest wzajemne promowanie kina środkowoeuropejskiego po obu stronach granicy.
Projekcjom filmowym towarzyszą koncerty, wystawy, dyskusje i spotkania z twórcami oraz warsztaty. Bogaty i oryginalny program Kina na Granicy oraz niepowtarzalny klimat festiwalu zaskarbił serca tysięcy fanów i został doceniony przez środowisko filmowe licznymi nagrodami.

Historia

Przegląd Filmowy Kino na Granicy / Kino na Hranici zrodził się w środowisku Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej z płynącej z serca potrzeby poznawania kultury sąsiadów zza rzeki. Pierwsza edycja w 1999 roku oferowała jedenaście czeskich filmów pokazywanych w jednym kinie. Trzecia edycja przyniosła rozszerzenie artystycznych poszukiwań na kino Słowaków, czwarta pokazy także w Czeskim Cieszynie, a na szóstej pojawiły się filmy polskie i węgierskie – i tak już miało pozostać.
Liczba pokazywanych filmów systematycznie rosła, by w dwunastej edycji w 2010 roku dojść do okrągłej setki. I wtedy rozpoczęła się doceniana przez uczestników przeglądu stabilizacja: 6 dni, co najmniej 4 miejsca projekcji w jednym, choć podwójnym mieście, zawsze ponad 100 filmów, 5 koncertów i mnóstwo wydarzeń towarzyszących. Niezmienna pozostaje też baza: konsekwentnie odkrywana i promowana kultura najbliższych sąsiadów.

Nagrody

— 2018 | nominacja Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej do nagrody w kategorii Promocja polskiego kina za granicą
— 2013 | nagroda Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii Międzynarodowe Wydarzenie Filmowe
— 2011 | nominacja Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej do nagrody w kategorii Międzynarodowe Wydarzenie Filmowe
— 2010 | nominacja Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej do nagrody w kategorii Międzynarodowe Wydarzenie Filmowe
— 2009 | nominacja Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej do nagrody w kategorii Międzynarodowe Wydarzenie Filmowe
— 2008 | Laur Studencki przyznawany przez Samorząd Studencki Uniwersytetu Śląskiego w kategorii Wydarzenie Kulturalne Roku

Organizatorzy

Współorganizatorzy

Sponsorzy

Oficjalny partner logistyczny