Katalogi/Programy

Poniżej udostępniamy katalogi lub programy z poprzednich edycji Przeglądu Filmowego Kino na Granicy

19. Przegląd Filmowy KnG - program

19. Przegląd Filmowy KnG - katalog

19. Przegląd Filmowy KnG - kalendarz projekcji

18. Przegląd Filmowy KnG - kalendarz projekcji

18. Przegląd Filmowy KnG - katalog

17. Przegląd Filmowy KnG - katalog

17. Przegląd Filmowy KnG - broszura

16. Przegląd Filmowy KnG - katalog 

15. Przegląd Filmowy KnG - katalog 

14. Przegląd Filmowy KnG - katalog 

13. Przegląd Filmowy KnG - program 

12. Przegląd Filmowy KnG - program 

11. Przegląd Filmowy KnG - program 

10. Przegląd Filmowy KnG - program 

9. Przegląd Filmowy KnG - program 

8. Przegląd Filmowy KnG - program 

7. Przegląd Filmowy KnG - program 

6. Przegląd Filmowy KnG - program 

5. Przegląd Filmów Czeskich i Słowackich KINO NA GRANICY Cieszyn/Český Těšín, 24-27 IV 2003

Jiří Svoboda - ekspresyjny poszukiwacz ponadczasowych idei

 • Dívka s mušlí | Dziewczyna z muszlą (1980)
 • Skalpel, prosím | Skalpel, proszę (1985)
 • Prokletí domu Hajnů | Przekleństwo domu Hajnów (1988)
 • Jen o rodinných vztazích | Tylko o rodzinnych sprawach (1990)
 • Udělení milosti se zamítá | Odmawia się prawa łaski (2001)

Karel Kachyňa - wierny przyjaciel dobrych scenarzystów

 • Kočár do Vídně | Wóz do Wiednia (1966)
 • Noc nevěsty | Noc panny młodej (1967)
 • Ucho (1970)
 • Smrt krásných srnců | Śmierć pięknych saren (1986)
 • Kráva | Krowa (1993)
 • Hanele (1999)

Kobiecym okiem, czyli filmy Alice Nellis

 • Ene bene (1999)
 • Výlet | Wycieczka (2002)

Tuż po premierze

 • Rebelové | Zbuntowani (Filip Renč, 2001)
 • Quartetto (Laura Siváková, 2002)
 • Kruté radosti | Okrutne radości (Juraj Nvota, 2002)
 • Pupendo (Jan Hřebejk, 2003)
 • Čert ví proč | Diabeł wie dlaczego (Roman Vávra, 2003)
 • Útěk do Budína | Ucieczka do Budy (Miloslav Luther, 2002)
 • Děvčátko | Dziewczynka (Benjamin Tuček, 2002)
 • Původ světa | Pochodzenie świata (Katarína Kerekesová, 2002)

4. Przegląd Filmów Czeskich i Słowackich KINO NA GRANICY Cieszyn/Český Těšín, 18-21.04.2002

Dokumentalista ludzkich emocji - Vladimír Michálek

 • Zapomenuté světlo | Zapomniane światło (1996)
 • Anděl exit (2000)
 • Babí léto | Babie lato (2001)
 • Przedziwne okrucieństwa Juraja Herza
 • Sběrné surovosti | Makabratura (1965)
 • Spalovač mrtvol | Palacz zwłok (1968)
 • Petrolejové lampy | Lampy naftowe (1971)
 • Morgiana (1972)
 • Upír z Feratu | Wampir z Feratu (1982)

Krzyki i ich echa w filmach Jaromila Jireša

 • Křik | Krzyk (1963)
 • Žert | Żart (1968)
 • Valerie a týden divů | Waleria i tydzień cudów (1970)

Ich pierwsze filmy...

 • Indiánské léto | Indiańskie lato (Saša Gedeon, 1995)
 • Šeptej | Szeptem (David Ondříček, 1996)

Nowości!

 • Divoké včely | Dzikie pszczoły (Bohdan Sláma, 2001)
 • Návrat idiota | Powrót idioty (Saša Gedeon, 1999)
 • Rok ďábla | Rok diabła (Petr Zelenka, 2002)
 • Samotáři | Samotni (David Ondříček, 2000)

3. Przegląd Filmów Czeskich i Słowackich KINO NA GRANICY Cieszyn, 19-22.04.2001

Według scenariuszy Vladimíra Körnera

 • Adelheid (František Vláčil, 1969)
 • Zánik samoty Berhof | Zagłada samotni Berhof (Jiří Svoboda, 1983)
 • Czarny wąwóz (Janusz Majewski, 1989)
 • Anjel milosrdenstva | Anioł miłosierdzia (Miroslav Luther, 1993)
 • Pramen života | Źródło życia (Milan Cieslar, 2000)

W świecie filmów Juraja Jakubisko

 • Kristové roky | Chrystusowe lata (1967)
 • Zbehovia a pútnici | Zbiegowie i pielgrzymi (1968)
 • Vtačkovia, siroty a blázni | Ptaszki, sieroty i błaźni (1969)
 • Tisícročná včela | Tysiącletnia pszczoła (1983)
 • Sedím na konári a je mi dobre | Siedzę na konarze i jest mi dobrze (1989)
 • Lepšie byť bohatý a zdravý ako chudobný a chorý | Lepiej być pięknym i zdrowym niż biednym i chorym (1992)
 • Nejasná zpráva o konci světa | Niejasna sprawa o końcu świata (1997)

Przeboje ostatniego roku

 • Cesta z města | Droga z miasta (Tomáš Vorel, 2000)
 • Musíme si pomáhat | Musimy sobie pomagać (Jan Hřebejk, 2000)

2. Przegląd Filmów Czeskich KINO NA GRANICY Cieszyn, 13-16.04.2000

Vojtěch Jasný w Cieszynie

 • Touha | Tęsknota (1958)
 • Až příjde kocour | Gdy przychodzi kot (1963)
 • Všichni dobří rodáci | Wszyscy dobrzy rodacy (1968)
 • Proč Havel? | Dlaczego Havel? (1991)
 • Gladys (1999)
 • Návrat ztraceného ráje | Powrót utraconego raju (1999)

Pamięci Františka Vláčila

 • Marketa Lazarová | Małgorzata, córka Łazarza (1967)
 • Údolí včel | Dolina pszczół (1967)
 • Stíny horkého léta | Cienie gorącego lata (1977)

Przeboje ostatnich lat

 • Co chytneš v žitě | Co złapiesz w życie (Roman Vávra, 1998)
 • Pelíšky | Pielesze (Jan Hřebejk, 1999)

1. Przegląd Filmów Czeskich KINO NA GRANICY Cieszyn, 22-25.04.1999

Jiří Menzel w Cieszynie

 • Ostře sledované vlaky | Pociągi pod specjalnym nadzorem (1966)
 • Rozmarné léto | Kapryśne lato (1967)
 • Skřivánci na niti | Skowronki na uwięzi (1969/1990)

Kino lat sześćdziesiątych

 • Hoři, má panénko | Pali się, moja panno (Miloš Forman, 1967)
 • Intimní osvětleni | Intymne oświetlenie (Ivan Passer, 1965)
 • Navrát zatraceného syna | Powrót syna marnotrawnego (Evald Schorm, 1966)
 • O slavnosti a hostech | O uroczystości i gościach (Jan Němec, 1965)
 • Obchod na korze | Sklep przy głównej ulicy (Jan Kadar & Elmar Klos, 1965)
 • Ovoce rajských stromů jíme | Owoce drzew rajskich spożywamy (Věra Chytilová, 1969)

Przeboje ostatnich lat

 • Knoflíkáři | Guzikowcy (Petr Zelenka, 1997)
 • Kolja | Kola (Jan Svěrák, 1996)

Organizatorzy

Organizatorzy Organizatorzy

Sponsor główny

Współfinansowanie

Współfinansowanie Współfinansowanie Współfinansowanie Współfinansowanie Współfinansowanie Współfinansowanie Współfinansowanie

Sponsorzy

Partnerzy główni

Partnerzy główni Partnerzy główni Partnerzy główni

Partnerzy

Współpraca

Patroni medialni

Patroni medialni Patroni medialni