Regulamin 2019

Regulamin zakupu i korzystania z akredytacji 7-dniowych, 3-dniowych, biletów na poszczególne seanse i koncerty oraz voucherów świątecznych

 

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin dotyczy ustalenia zasad zakupu i korzystania z akredytacji oraz biletów uprawniających do uczestniczenia w wydarzeniach 21. Przeglądu Filmowego Kino na Granicy odbywającego się w Cieszynie i Czeskim Cieszynie w dniach 27 kwietnia - 3 maja 2019 roku (zwanego dalej "Przeglądem").

Organizatorami sprzedaży są: Stowarzyszenie Kultura na Granicy z siedzibą przy ul. Szymanowskiego 5/9, 43-400 Cieszyn, KRS 0000315291, NIP 548 257 30 32, REGON: 241025170 Santander Bank Polska S.A. nr konta: 09 1090 1782 0000 0001 3157 3880 oraz Sdružení přátel Těšínska, z.s. z siedzibą przy ul. Čapková 13/12, 737 01 Český Těšín, nr konta: 2601093985/2010 Fio banka, a.s, IBAN: CZ2720100000002601093985, SWIFT: FIOBCZPPXXX (zwane dalej "Organizatorami").

 

2. Akredytacje

Zasady zakupu akredytacji

 1. Akredytacja każdego typu (akredytacja 7-dniowa, akredytacja 3-dniowa) jest imienna i zawiera zdjęcie jego posiadacza.
 2. Zakup akredytacji 7-dniowej i 3-dniowej odbywa się przez profil użytkownika, w tym celu należy zalogować się na stronie www.kinonagranicy.pl lub www.kinonahranici.cz.
 3. Kupując akredytację, należy dołączyć aktualne zdjęcie portretowe w pliku o wielkości nieprzekraczającej 2 MB, które posłuży do identyfikacji właściciela karnetu. Brak zdjęcia lub zamieszczenie zdjęcia uniemożliwiającego identyfikację osoby, traktowane będzie jako błąd w zamówieniu i może spowodować unieważnienie zamówienia.
 4. Sprzedaż akredytacji 7-dniowych obejmujących pakiet startowy (katalog, koszulkę oraz torbę) rozpoczyna się 7 stycznia 2019 roku i trwa do 31 marca 2019 roku. Dalsza sprzedaż internetowa akredytacji 7- dniowych- od 1 kwietnia 2019 roku do 20 kwietnia 2019 r. Nie będzie obejmować pakietu startowego.
 5. Po zamknięciu sprzedaży internetowej, akredytację będzie można zakupić w Biurze Organizacyjnym (Zamek Cieszyn, 43-400 Cieszyn, ul. Zamkowa 3 w godzinach jego otwarcia (26.04. od 17:00 do 21:00, 27.04. do 02.05. w godzinach 9:00- 21:00, 03.05. od 9:00 do 14:00).
 6. Kupując akredytację na miejscu, również należy dostarczyć zdjęcie (patrz pkt. 2). W przypadku braku dostarczenia zdjęcia, zostanie ono wykonane na miejscu w Biurze Organizacyjnym.
 7. Należność za akredytacje uczestnik jest zobowiązany wpłacić za pomocą systemu płatności online PayU lub przelewem tradycyjnym w terminie do 3 dni od dokonania zamówienia.
 8. Zakup akredytacji zostanie potwierdzona e-mailem w ciągu 7 dni od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie.
 9. Każdy uczestnik musi odebrać karnet osobiście.
 10. Karnet zostanie wydany w Biurze Organizacyjnym na podstawie danych zawartych w formularzu zamówienia.
 11. W razie jakichkolwiek niejasności Organizatorzy mogą poprosić o okazanie wydrukowanego potwierdzenia dokonania przelewu lub potwierdzenia wygenerowanego przez system PayU.
 12. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zakończenia sprzedaży akredytacji w każdej chwili bez podania przyczyny.
 13. Za zakupione akredytacje może zostać wystawiona faktura po wcześniejszym wypełnieniu formularza dostępnego w Biurze Organizacyjnym. Faktura zostanie wysłana do 14 dni roboczych po zakończeniu imprezy.

 

Akredytacja 7-dniowa

 1. Akredytacja 7-dniowa jest imienna i zawiera zdjęcie jego posiadacza.
 2. Cena akredytacji 7-dniowej zamówionej od 7 stycznia do 31 stycznia 2019 roku wynosi 150 zł (880 Kč). Akredytacja obejmuje pakiet startowy (katalog, torba oraz koszulka).
 3. Cena akredytacji 7-dniowej zamówionej od 1 lutego do 31 marca 2019 roku wynosi 170 zł (1000 Kč). Akredytacja obejmuje pakiet startowy (katalog, torba oraz koszulka).
 4. Akredytacja 7-dniowa obejmuje wszystkie pokazy filmowe, koncerty oraz imprezy towarzyszące
 5. Cena akredytacji zakupionej po 31 marca 2019 roku wynosi 190 zł (1120 Kč), akredytacja ta nie obejmuje pakietu startowego (katalogu, koszulki oraz torby). Akredytacje można zamawiać internetowo do 20 kwietnia 2019 roku przez profil użytkownika.
 6. Akredytacje będzie można również zakupić na miejscu w cenie 200 zł (1200 Kč), od 26 kwietnia 2019 roku w Biurze Organizacyjnym (Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3, 43- 400 Cieszyn) w godzinach jego otwarcia (26.04. od 17:00 do 21:00, 27.04. do 02.05. w godzinach 9:00- 21:00, 03.05. od 9:00 do 14:00).
 7. Akredytacje 7-dniowe nie mogą być przekazywany innej osobie.

 

Voucher Świąteczny

 1. Świąteczna promocja dostępna od 17.12.2018 godz. 0:00 do 24.12.2018 r. godz. 23:55, zakupiony voucher jest podstawą  do wyrobienia akredytacji na okaziciela i upoważnia do udziału na zasadach obowiązujących posiadaczy karnetów 7-dniowych z pakietem startowym (katalog, torba oraz koszulka) na 21. edycję Kina na Granicy.  
 2. Cena vouchera wynosi 120zł (700 Kč).
 3. Zamówienia na voucher przyjmowane są mailowo na adres: akredytacje@kinonagranicy.pl. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz adres mailowy osoby, na którą ma być wystawiony voucher. W odpowiedzi na zgłoszenie, zainteresowani otrzymają wiadomość z danymi do przelewu.
 4. Wpłaty należy dokonać w ciągu 2 dni od otrzymania wiadomości. Po zaksięgowaniu wpłaty zlecający otrzyma voucher w wersji pdf.
 5. Akredytację można odbierać w Biurze Organizacyjnym- Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3, 43- 400 Cieszyn w godzinach jego otwarcia (26.04. od 17:00 do 21:00, 27.04. do 02.05. w godzinach 9:00- 21:00, 03.05. od 9:00 do 14:00).
 6. Voucher może być wykorzystany wyłącznie przez osobę, której dane znajdują się na voucherze.
 7. Kod vouchera musi zgadzać się z danymi podanymi na wystawionym voucherze.

 Promocja "Zakochani w kinie"

 1. Promocja dotyczy zakupu dwóch akredytacji  w promocyjnej cenie.
 2. Walentynowa promocja " Zakochani w kinie" będzie dostępna od 01.02. do 14.02.2019 r.,
 3. Po zakupie zostanie wydany voucher, uprawniający do odbioru dwóch akredytacji 7-dniowych z pakietem startowym (katalog, torba oraz koszulka) lub dwóch 3-dniowych (bez pakietu) na 21. edycję Kina na Granicy. W zgłoszeniu należy podać imiona i nazwiska dwóch osób, dla których przewidziany jest voucher promocyjny oraz adres mailowy osoby zamawiającej. W odpowiedzi na zgłoszenie, zainteresowani otrzymają wiadomość z danymi do przelewu.
 4. Cena vouchera dla dwóch osób za akredytacje 7-dniowe wynosi  300zł (1760 Kč) oraz 200zł (1200 Kč) za akredytacje 3-dniowe.
 5. Wpłaty należy dokonać w ciągu 2 dni od otrzymania wiadomości. Po zaksięgowaniu wpłaty zlecający otrzyma voucher w wersji pdf.
 6. W celu przygotowania akredytacji należy przesłać zdjęcia profilowe okazicieli vouchera i podać kod znajdujący się na voucherze.
 7. Voucher może być wykorzystany wyłącznie przez osobę, której dane znajdują się na voucherze.
 8. Kod vouchera musi zgadzać się z danymi podanymi na wystawionym voucherze.
 9. Akredytację można odbierać w Biurze Organizacyjnym- Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3, 43- 400 Cieszyn w godzinach jego otwarcia (26.04. od 17:00 do 21:00, 27.04. do 02.05. w godzinach 9:00- 21:00, 03.05. od 9:00 do 14:00).
 10. Sposób odbioru akredytacji i korzystania z niej regulują kolejne punkty regulaminu .

Akredytacja 3-dniowa

 1. Akredytacja 3-dniowa jest imienna i zawiera zdjęcie jego posiadacza.
 2. Cena akredytacji 3-dniowej (niezależnie od terminu zakupu) wynosi 140 zł (860 Kč)
 3. Akredytacja 3-dniowa obejmuje trzy następujące po sobie dni imprezy.
 4. Akredytacja 3-dniowa nie obejmuje pakietu startowego (katalogu, koszulki oraz torby).
 5. Akredytacja 3-dniowa obejmuje wstęp na koncerty odbywające się w Klubie Festiwalowym we wskazane na 3-dnowym karnecie dni.
 6. Akredytacja 3-dniowa nie może być przekazywany innej osobie.
 7. Internetowa sprzedaż akredytacji 3-dniowych prowadzona będzie od 1 do 20 kwietnia 2019 roku.
 8. Akredytację 3-dniową będzie można zakupić w Biurze Organizacyjnym (Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3, 43- 400 Cieszyn) w godzinach jego otwarcia (26.04. od 17:00 do 21:00, 27.04. do 02.05. w godzinach 9:00- 21:00, 03.05. od 9:00 do 14:00).

 

Odbiór akredytacji

 1. Akredytacje można odbierać w Biurze Organizacyjnym- Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3, 43- 400 Cieszyn w godzinach jego otwarcia (26.04. od 17:00 do 21:00, 27.04. do 02.05. w godzinach 9:00- 21:00, 03.05. od 9:00 do 14:00).
 2. Akredytacje należy odebrać osobiście.
 3. W przypadku zgubienia lub zniszczenia akredytacji nie będą wydawane duplikaty.
 4. Organizatorzy dopuszczają możliwość zwrotu wysokości połowy wpłaconej ceny akredytacji dla osób, które dokonają przelewu, ale nie wykorzystają akredytacji. Fakt ten należy zgłosić mailowo do dnia 10 kwietnia 2019 roku na adres: akredytacje@kinonagranicy.pl (wraz z załączonym potwierdzeniem przelewu). Zwroty dokonywane będą do 14 dni roboczych po zakończeniu imprezy. Zgłoszenia nadsyłane po 10 kwietnia nie będą uwzględniane.

 

Zasady korzystania z akredytacji

 1. Akredytacja każdego typu (akredytacja 7-dniowa, akredytacja 3-dniowa) jest imienna i zawiera zdjęcie jego posiadacza.
 2. Uszkodzona akredytacja uniemożliwia wejście na poszczególne punkty programu.
 3. Akredytacja 7-dniowa upoważnia do uczestnictwa we wszystkich wydarzeniach w ramach 21. Przeglądu Filmowego Kino na Granicy oraz do wstępu do wszystkich obiektów festiwalowych, włącznie z Klubem Festiwalowym, o ile nie została wyczerpana całkowita liczba miejsc na poszczególne wydarzenia.
 4. Akredytacja 3-dniowa upoważnia do uczestnictwa w wydarzeniach przez trzy kolejne dni w ramach 21. Przeglądu Filmowego Kino na Granicy oraz do wstępu do wszystkich obiektów festiwalowych wraz z Klubem Festiwalowym, o ile nie została wyczerpana całkowita liczba miejsc na poszczególne wydarzenia.
 5. Akredytacja nie może być przekazywany innym osobom. Korzystanie z karnetu w niewłaściwy sposób może skutkować odebraniem przez organizatorów lub obsługę obiektów festiwalowych.

 

3. Bilety na poszczególne seanse

 1. Bilety na poszczególne seanse w cenie 15 zł (90 Kč) można zakupić w trakcie trwania 21. Przeglądu Filmowego Kino na Granicy na godzinę przez wybranym seansem w miejscu, którym ten seans się odbywa (Teatr im. Adama Mickiewicza, kino Piast, kino Central, Kss Strelnice), zaś w przedsprzedaży od 15 kwietnia 2019 do 26.04.2019 w Cieszyńskim Ośrodku Kultury Dom Narodowy (od 8:00 do 16:00, II piętro) oraz KaSS Strelnice w godzinach otwarcia.
 2. Sprzedaż biletów na poszczególne seanse trwa do wyczerpania puli przeznaczonej do sprzedaż (w przedsprzedaży i w trakcie trwania imprezy).
 3. Nie ma możliwość telefonicznej rezerwacji biletów.
 4. Organizatorzy nie przyjmują zwrotów zakupionych biletów na poszczególne seanse.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zakończenia sprzedaży biletów na poszczególne seanse w każdej chwili bez podania przyczyny.

 

4. Bilety na koncerty

 1. Cena biletu na pojedynczy koncert i tzw. „after party“ wynosi 25 zł (150 Kč) .
 2. Bilety na koncerty można zakupić bezpośrednio przed koncertem w Klubie Festiwalowym oraz w Biurze Organizacyjnym (Zamek Cieszyn. Ul. Zamkowa 3, 43- 400 Cieszyn) w godzinach jego otwarcia (26.04. od 17:00 do 21:00, 27.04. do 02.05. w godzinach 9:00- 21:00, 03.05. od 9:00 do 14:00).
 3. Organizatorzy nie przyjmują zwrotów zakupionych biletów na koncerty.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zakończenia sprzedaży biletów w każdej chwili bez podania przyczyny.

Organizatorzy

Współorganizatorzy

Patronat