Aktualności

Zobacz wszystkie
Kouzlo vzpomínek [soutěž] 28 stycznia 2018

Wspomnień czar [KONKURS]

Kiedy starzy dobrzy znajomi spotykają się… powiedzmy na urodzinach, wydarzenia toczą się w przewidywalnym rytmie. Jest biesiada, żarty, śmiech… no i oczywiście wspominanie. To może stać się Waszą przepustką na czesko-polską majówkę!

 Regulamin zabawy „Wspomnień czar”

 

 1. Organizatorem zabawy jest Stowarzyszenie Kultura na Granicy.
 2. Zabawa rozpoczyna się 29 stycznia 2018 r. i trwać będzie do 11 lutego 2018 r. do końca dnia.
 3. Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce 14 lutego 2018 r. na profilu firmy na Facebook.com.
 4. W zabawie mogą brać udział wszystkie osoby posiadające konta na Facebooku z wyjątkiem członków ekipy organizacyjnej Kina na Granicy.
 5. Nagrodą jest jeden 7-dniowy karnet na 20. edycję Przeglądu Filmowego Kino na Granicy.
 6. Zadanie: pod postem na Facebook.com informującym o rozpoczęciu zabawy należy dodać komentarz ze wspomnieniem z jednej z poprzednich edycji Kina na Granicy. Forma wpisu jest dowolna – może to być tekst, zdjęcie, film, rysunek, komiks.
 7. Po rozstrzygnięciu zabawy organizator prosi uczestników o przesłanie danych koniecznych do przesłania nagrody.
 8. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów zabawy i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 9. Jury powołane przez organizatora spośród opublikowanych postów wyłoni laureata zabawy.
 10. Nagrodzona zostanie jedna osoba. Organizator zastrzega sobie możliwość wręczenia specjalnych wyróżnień.
 11. Decyzja jury, co do wskazania laureatów zabawy oraz przyznania im nagród, jest ostateczna.
 12. Nagroda rzeczowa nie podlega zamianie na inną nagrodę rzeczową, ani na jej równowartość pieniężną.
 13. Nagroda nie podlega opodatkowaniu, ponieważ jej wartość nie przekracza 760 zł. Według ustawy o PIT jeśli nagroda w konkursie wynosi 760 zł lub mniej, to nie powstanie obowiązek odprowadzenia od niej podatku dochodowego od osób fizycznych.
 14. Naruszenie przez uczestnika któregokolwiek z warunków zabawy oznaczać będzie nie zakwalifikowanie do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

Postanowienia końcowe:

 1. Przekazując pracę, uczestnik zgadza się na zamieszczenie jej na profilu Kina na Granicy na Facebook.com.
 2. Biorąc udział w zabawie, uczestnik akceptuje jej regulamin.
 3. Regulamin niniejszej zabawy będzie dostępny na stronie fanpage’u i na stronie internetowej Kina na Granicy.

 

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135), jest Stowarzyszenie Kultura na Granicy z siedzibą w Cieszynie, ul. Szymanowskiego 5/9, 43-400 Cieszyn (dalej „Stowarzyszenie”). Zebrane dane będą przetwarzane przez Stowarzyszenie wyłącznie w celu przeprowadzenia zabawy i wyłonienia jej zwycięzcy, przekazania nagrody zwycięzcy oraz w celach marketingowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w zabawie. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.

Powrót

Organizatorzy

Organizatorzy Organizatorzy

Partnerzy

Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy

Współfinansowanie

Współfinansowanie Współfinansowanie Współfinansowanie

Patroni medialni

Patroni medialni Patroni medialni