Tomasz Gąssowski

Organizatorzy

Współorganizatorzy

Współfinansowanie

Sponsorzy

Oficjalny partner logistyczny